» Úvodní stránka » Městský úřad  » Úřední deska  » archiv dokumentů
 

Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Úřední deska - archiv dokumentů


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 17.6.2020  Opatření obecné povahy vydané NP Šumava č. 2/2020 2.7.2020 
 17.6.2020  Opatření obecné povahy vydané NP Šumava - vyhrazená místa pro aktivity 2.7.2020 
 28.5.2020  Veřejné setkání na téma služeb v tíživých životních situacích 24.6.2020 
 28.5.2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice na 4.6.2020 5.6.2020 
 22.5.2020  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 pro Dolejší Těšov 23.6.2020 
 15.5.2020  Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 6.6.2020 
 14.5.2020  Návrh závěrečného účtu Města Hartmanice za rok 2019 6.6.2020 
 5.5.2020  Aukce pozemku v k.ú. Světlá, obec Hartmanice 3.6.2020 
 28.4.2020  Aukce pozemku v k.ú. Štěpanice, obec Hartmanice 27.5.2020 
 27.4.2020  Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro uvedené daňové suábjekty 28.5.2020 
 22.4.2020  Návrh opatření obecné povahy č. 2/2020 k vyhrazení míst pro některé aktivity na území NP Šumava 8.5.2020 
 17.4.2020  Úřední hodiny Městského úřadu Hartmanice od 20.4.2020 0.0.0000 
 17.4.2020  Výstraha - stodůlecký most přes Křemelnou zcela uzavřen i pro pěší z důvodu havarijního stavu spodní konstrukce 0.0.0000 
 6.4.2020  Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 7.5.2020 
 2.4.2020  Prodloužení znovuzavedení dočasné ochrany vnitřních hranic České republiky 25.4.2020 
 26.3.2020  Vyzvednutí a atest ochranné roušky určené osobám s trvalým pobytem ve správním obvodu Města Hartmanice 1.5.2020 
 26.3.2020  Úřední hodiny a platby Městu Hartmanice po dobu nouzového stavu - upozornění 18.4.2020 
 25.3.2020  Oznámení o zrušení výběrového řízení PKT/4/2020 1.5.2020 
 25.3.2020  Oznámení o zrušení výběrového řízení PKT/5/2020 1.5.2020 
 20.3.2020  Usnesení zastupitelstva ze dne 12.3.2020 20.6.2020 
 18.3.2020  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 4.4.2020 
 17.3.2020  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Štěpanice 26.3.2020 
 16.3.2020  Koronavirus - opatření Městského úřadu Hartmanice a další opatření 25.5.2020 
 13.3.2020  Koronavirus - opatření vlády ČR 25.5.2020 
 5.3.2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice na 12.3.2020 13.3.2020 
 25.2.2020  Záměr Města Hartmanice - propachtování části pozemku v k.ú. Chlum u Hartmanic 13.3.2020 
 14.2.2020  Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 3.3.2020 
 13.2.2020  Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 29.2.2020 
 12.2.2020  Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Štěpanice 4.4.2020 
 12.2.2020  Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Světlá 4.4.2020 
 10.2.2020  Oznámení o konání Valné hromady honebního společenstva Stráž - Volšovy 5.3.2020 
 7.2.2020  Usnesení Exekutorského úřadu Ostrava k vymožení pohledávky - 2 přílohy 2.4.2020 
 5.2.2020  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Hořejší Těšov 14.2.2020 
 5.2.2020  Přechodná úprava provozní doby pošty v Hartmanicích 8.2.2020 
 30.1.2020  Veřejné výběrové řízení Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 25.2.2020 
 3.1.2020  Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 13.2.2020 
 2.1.2020  Rozpočtové opatření 12/2019 30.6.2020 
 27.12.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 16.12.2019 27.3.2020 
 17.12.2019  Obecně závazná vyhláška Města Hartmanice č. 2/2019 o místních poplatcích 2.1.2020 
 17.12.2019  Obecně závazná vyhláška Města Hartmanice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2.1.2020 
 15.12.2019  Změna úředních hodin pro veřejnost na MÚ Hartmanice 1.3.2020 
 11.12.2019  Rozpočtové opatření 11/2019 30.6.2020 
 9.12.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 17.12.2019 
 28.11.2019  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2023 - návrh 18.12.2019 
 28.11.2019  Návrh rozpočtu Města Hartmanice na rok 2020 18.12.2019 
 22.11.2019  Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 9.12.2019 
 15.11.2019  Rozpočtové opatření 10/2019 30.6.2020 
 12.11.2019  Prodej nepotřebného majetku Města Hartmanice 26.11.2019 
 31.10.2019  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka el. energie pro město Hartmanice 21.11.2019 
 29.10.2019  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice 26.11.2019 
 29.10.2019  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace MŠ Hartmanice 26.11.2019 
 25.10.2019  Zrušení výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro Město Hartmanice 31.12.2019 
 24.10.2019  Prodej nepotřebného majetku Města Hartmanice 5.11.2019 
 21.10.2019  Plánované přerušení dodávky elektřiny 8.11. 2019 - Kochánov a Mochov 9.11.2019 
 16.10.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 25.10.2019 
 11.10.2019  Dražební vyhláška - Kaufmann 12.12.2019 
 9.10.2019  Záměr odprodeje pozemku k.ú. Kojšice 25.10.2019 
 9.10.2019  Záměr propachtování kú Kundratice II 25.10.2019 
 9.10.2019  Záměr Města hartmanice - odprodej pozemku k.ú. Hartmanice I 25.10.2019 
 2.10.2019  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka el. energie pro město Hartmanice 24.10.2019 
 1.10.2019  Rozpočtové opatření 9/2019 30.6.2020 
 20.9.2019  Rozpočtové opatření 8/2019 30.6.2020 
 4.9.2019  Prodej nepotřebného majetku Města Hartmanice 1.10.2019 
 27.8.2019  Rozpočtové opatření 7/2019 30.6.2020 
 27.8.2019  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Dolejší Krušec 5.9.2019 
 23.8.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 15.8.2019 4.11.2019 
 22.8.2019  Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 6.9.2019 
 7.8.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 16.8.2019 
 1.8.2019  Rozpočtové opatření 5/2019 30.6.2020 
 1.8.2019  Rozpočtové opatření 6/2019 30.6.2020 
 1.8.2019  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením 17.8.2019 
 26.7.2019  Plánované přerušení dodávky elektřiny 15.8. a 21.8. 2019 v obci Hartmanice 22.8.2019 
 22.7.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 11.7.2019 21.10.2019 
 10.7.2019  Plánované přerušení dodávky elektřiny 30.7. 2019 ve spr. území obce Hartmanice - Dolejší a Hořejší Těšov 31.7.2019 
 3.7.2019  Změna otevírací doby pošty Hartmanice - ve čtvrtek 25.7.2019 z provozních důvodů otevřeno pouze od 13 do 16 hodin 26.7.2019 
 3.7.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 12.7.2019 
 26.6.2019  Záměr Města Hartmanice - odprodej pozemku v k.ú. Dolejší Krušec 13.7.2019 
 25.6.2019  Výběrové řízení Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 23.7.2019 
 25.6.2019  Zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením 10.7.2019 
 21.6.2019  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 8.7.2019 
 18.6.2019  Rozpočtové opatření 3/2019 30.6.2020 
 18.6.2019  Rozpočtové opatření 4/2019 30.6.2020 
 17.6.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2019 30.9.2019 
 12.6.2019  Závěrečný účet za rok 2018 30.6.2020 
 30.5.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 7.6.2019 
 23.5.2019  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 8.6.2019 
 22.5.2019  Záměr Města Hartmanice - propachtování pozemku v k.ú. Chlum u Hartmanic 9.6.2019 
 22.5.2019  Záměr Města Hartmanice - pronájem části nebytových prostor 9.6.2019 
 22.5.2019  Záměr Města Hartmanice - odprodej pozemku v k.ú. Hořejší Těšov 8.6.2019 
 20.5.2019  Sdělení informace o zahájení řízení dle §70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů 29.5.2019 
 17.5.2019  Návrh závěrečného účtu Města Hartmanice za rok 2018 8.6.2019 
 9.5.2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 26.5.2019 
 8.5.2019  Plánované přerušení dodávky elektřiny od 20.5.2019 do 6.6.2019 ve spr. území obce Hartmanice 6.6.2019 
 7.5.2019  Rozpočtové opatření 2/2019 30.6.2020 
 27.4.2019  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 pro Město Hartmanice 31.12.2019 
 25.4.2019  Hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2019 pro uvedené daňové subjekty 28.5.2019 
 9.4.2019  Oznámení o počtu a síle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5 a 25.5.2019 26.5.2019 
 1.4.2019  Rozpočtové opatření 1/2019 30.6.2020 
 28.3.2019  Uzavírka silnice Dlouhá Ves - Radešov 0.0.0000 
 22.3.2019  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 1 9.4.2019 
 22.3.2019  Kácení dřevin kú Štěpanice 1.4.2019 
 22.3.2019  Kácení dřevin kú Dolejší Těšov 1.4.2019 
 21.3.2019  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 2 8.4.2019 
 18.3.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 7.3.2019 17.6.2019 
 15.3.2019  Dražební vyhláška o provedení dražby movitých věcí 7.5.2019 
 12.3.2019  Veřejná vyhláška Jana Kiánková st. 28.3.2019 
 7.3.2019  Sdělení informace o zahájení řízení dle §70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů 18.3.2019 
 1.3.2019  Plánované přerušení dodávky elektřiny 21.3.2019 - Hartmanicko 22.3.2019 
 28.2.2019  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 8.3.2019 
 19.2.2019  Záměr Města Hartmanice - prodej pozemků 9.3.2019 
 19.2.2019  Záměr Města Hartmanice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene 9.3.2019 
 19.2.2019  Záměr Města Hartmanice - propachtování pozemků 8.3.2019 
 24.1.2019  Usnesení státního pozemkového úřadu 9.2.2019 
 10.1.2019  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 26.1.2019 
 8.1.2019  Termím pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 1.2.2019 
 1.1.2019  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2019 30.6.2020 
 1.1.2019  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2022 30.6.2020 
 1.1.2019  Rozpočtové opatření 11/2018 30.6.2019 
 27.12.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2018 31.3.2019 
 17.12.2018  Nabídka státních pozemků k prodeji 19.2.2019 
 17.12.2018  Úřední hodiny Městského úřadu Hartmanice v lednu 2019 1.2.2019 
 17.12.2018  Pokladna Městského úřadu Hartmanice v závěru roku 2018 - otevírací doba 1.1.2019 
 17.12.2018  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dodávky el. energie pro Město Hartmanice 31.12.2018 
 10.12.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Hořejší Těšov 19.12.2018 
 10.12.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Světlá 19.12.2018 
 6.12.2018  Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 25.12.2018 
 6.12.2018  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Města Hartmanice 14.12.2018 
 1.12.2018  Střednědobý výhled rozpoctu MŠ Hartmanice na roky 2020 a 2021 30.6.2020 
 1.12.2018  Střednědobý výhled rozpoctu ZŠ Hartmanice na roky 2020 a 2021 30.6.2020 
 29.11.2018  Rozpočtové opatření 10/2018 30.6.2019 
 27.11.2018  Návrh rozpočtu Města Hartmanice na rok 2019 15.12.2018 
 27.11.2018  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Hartmanice na 2020 -2022 15.12.2018 
 26.11.2018  Záměr propachtování pozemků 15.12.2018 
 23.11.2018  Hlediska pro určování základního, zvýšeného a kalamitního stavu kalamitních hmyzích škůdců a metody kontroly a ochrany proti těmto škůdcům 1.5.2019 
 22.11.2018  Informace o uzavření pošty v Hartmanicích dne 26.11.2018 27.11.2018 
 19.11.2018  Zrušení výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro Město Hartmanice 31.12.2018 
 19.11.2018  Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2019 - opakovaná výzva 7.12.2018 
 15.11.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Štěpanice 26.11.2018 
 13.11.2018  Usnesení a závěry z ustavující schůze Zastupitelstva Města Hartmanice ze dne 1.11.2018 27.12.2018 
 12.11.2018  Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice 6.12.2018 
 9.11.2018  Závěr zjišťovacího řízení - postup proti kůrovcům s ohledem na území výskytu populace tetřeva hlušce 27.11.2018 
 1.11.2018  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/90 20.11.2018 
 31.10.2018  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice 30.11.2018 
 31.10.2018  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace MŠ Hartmanice 30.11.2018 
 31.10.2018  Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ na části katastrálního území Dolejší Krušec 16.11.2018 
 30.10.2018  Rozpočtové opatření 8/2018 30.6.2019 
 30.10.2018  Rozpočtové opatření 9/2018 30.6.2019 
 29.10.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 16.11.2018 na území obce Hartmanice - část Dolejší Krušec 17.11.2018 
 29.10.2018  Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice na rok 2019 - veřejná zakázka 16.11.2018 
 23.10.2018  Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 2.11.2018 
 12.10.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Dolejší Krušec 22.10.2018 
 8.10.2018  Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hartmanice a do Senátu Parlamentu ČR ze dne 5.a 6.10.2018 31.12.2018 
 5.10.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Štěpanice 16.10.2018 
 4.10.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Kundratice I 13.10.2018 
 1.10.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Hartmanice II 10.10.2018 
 1.10.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - k.ú. Hořejší Těšov 10.10.2018 
 24.9.2018  Metodická informace Ministerstva zemědělství vlastníkům lesa a jejich odborným lesním hospodářům 31.12.2018 
 24.9.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 13.9.2018 21.12.2018 
 21.9.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2018 - Dobrá Voda 12.10.2018 
 20.9.2018  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR 14.10.2018 
 17.9.2018  Rozpočtove opatření 6/2018 30.6.2019 
 17.9.2018  Rozpoctove opatreni 7/2018 30.6.2019 
 17.9.2018  Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3.10.2018 
 12.9.2018  Svoz elektroodpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu 30.9.2018 
 5.9.2018  Zahájení aktualizace BPEJ ( bonitovaných půdně ekologických jednotek ) 21.9.2018 
 5.9.2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 14.9.2018 
 31.8.2018  Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace 7.10.2018 
 30.8.2018  Změna v plánovaných odstávkách elektřiny na 3.9.2018 - ČÁSTEČNÉ ZRUŚENÍ ODSTÁVKY 4.9.2018 
 28.8.2018  Záměr Města Hartmanice - odprodej pozemku v k.ú. Dolejší Krušec 15.9.2018 
 21.8.2018  Oznámení starosty Města Hartmanice k volbám do zastupitelstva obce a do Senátu parlamentu ČR 31.10.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Pavel Urban 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Jaromir Wanecki 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Vítězslav Šmahel 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Zuzana Šipošová 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Josef Ševců 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti David Šablatura 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Daniel Šablatura 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Naděžda Šablaturová 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Monika Suchanská 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Pavel Schmid 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Lukáš Pokorný 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Filip Novotný 4.9.2018 
 17.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Pavla Novotná 4.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Václav Mašek 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti René Liďák 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Miroslav Kurc 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Martin Kurc 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Jana Koutníková 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Leona Kellerová 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Petr Juřica 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Drahomíra Jírů 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Martin Hrubec 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Jaromír Hrubec 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Alena Hrubcová 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Hrach 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Houška 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Štefan Ferenčík 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Vladimír Balda 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Martin Baláž 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Ladislav Míšek 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Václav Novák 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Hana Nováková 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Milan Koki 1.9.2018 
 15.8.2018  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Ivan Koki 1.9.2018 
 8.8.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 27.8.2018 a 29.8.2018 na území obce Hartmanice - část Malý Radkov 28.8.2018 
 6.8.2018  Nebezpečí požárů - výstraha ČHMÚ 0.0.0000 
 2.8.2018  Opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu Karlov, obec Hartmanice 18.8.2018 
 25.7.2018  Závěrečný účet za rok 2017 30.6.2019 
 25.7.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 13.8.2018 na území obce Hartmanice - část Dobrá Voda - Rovina. 14.8.2018 
 24.7.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v k.ú. Hartmanice I. 2.8.2018 
 20.7.2018  Doručení rozhodnutí o uznání honitby Správy NP Šumava s názvem ,,ÚP Srní'' na území NP Šumava veřejnou vyhláškou 7.8.2018 
 19.7.2018  Nabídka práce - manažer pro přeshraniční spolupráci 18.8.2018 
 17.7.2018  Rozpočtové opatření 5/2018 30.6.2019 
 16.7.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 26.7.2018 na území obce Hartmanice - Kochánov 40 27.7.2018 
 13.7.2018  Posuzování vlivů na na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení 14.8.2018 
 9.7.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 28.6.2018 10.9.2018 
 27.6.2018  Oznámení starosty Města Hartmanice k volbám do zastupitelstev obcí 31.10.2018 
 21.6.2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 28.6.2018 v 17:00 29.6.2018 
 5.6.2018  Návrh závěrečného účtu Města Hartmanice za rok 2017 30.6.2018 
 4.6.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 24.5.2018 31.7.2018 
 1.6.2018  Výběrové řízení na pozici strážníka městské městské policie v Sušici 1.8.2018 
 29.5.2018  Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Hartmanice, příspěvkové organizace 30.6.2018 
 25.5.2018  Rozpočtové opatření 4/2018 30.6.2019 
 25.5.2018  Rozpočtové opatření 3/2018 30.6.2019 
 25.5.2018  Ochrana osobních údajů - GDPR 0.0.0000 
 17.5.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 6.6.2018 Hartmanice a okolí 7.6.2018 
 16.5.2018  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 24.5.2018 v 16:00 25.5.2018 
 15.5.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v k.ú. Chlum u Hartmanic 24.5.2018 
 11.5.2018  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 29.5.2018 
 9.5.2018  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 pro obec Dolejší Těšov 11.6.2018 
 3.5.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 23.5.2018 v obci Hartmanice - Palvínov 24.5.2018 
 3.5.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 23.5.2018 v obci Hartmanice - Vatětice 24.5.2018 
 3.5.2018  Veřejná vyhláška - Doručení oznámení zahájení správního řízení o uznání honitby Správy NP Šumava s názvem ,,ÚP'' Srní 19.5.2018 
 3.5.2018  Veřejná vyhláška - Doručení oznámení zahájení správního řízení o uznání honitby Správy NP Šumava s názvem ,,Slatě'' 19.5.2018 
 27.4.2018  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 pro obec Hartmanice 30.9.2018 
 26.4.2018  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj 29.5.2018 
 25.4.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 15.5.2018 v obci Hartmanice - Hořejší Těšov 16.5.2018 
 25.4.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny 15.5.2018 v obci Hartmanice týká se pouze Karlova 16.5.2018 
 20.4.2018  Rozpočtové opatření 2/2018 30.6.2019 
 12.4.2018  Plánované přerušení dodávky elektřiny v osadě Kochánov dne 26.4.2018 27.4.2018 
 9.4.2018  Oznámení o uložení zásilky - Rostislav Kosina 25.4.2018 
 6.4.2018  Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení 23.4.2018 
 6.4.2018  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 23.4.2018 
 5.4.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v k.ú. Hořejší Těšov 16.4.2018 
 27.3.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 15.3.2018 15.6.2018 
 23.3.2018  Veřejná vyhláška - o projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace 7.5.2018 
 23.3.2018  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 3.4.2018 
 14.3.2018  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 30.3.2018 
 8.3.2018  Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Hartmanice 16.3.2018 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 0.0.0000 
 6.3.2018  Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 29.11.2019 
 6.3.2018  Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 22.3.2018 
 20.2.2018  Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Stráž Volšovy 9.3.2018 
 14.2.2018  Výběrové řízení Města Hartmanice na pozici lesníka 15.3.2018 
 14.2.2018  Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Poustka 2.3.2018 
 6.2.2018  Návrh aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace - veřejná vyhláška 26.3.2018 
 2.2.2018  ,,II/145 a II/190 Průtah Hartmanice'' - výzva k podání nabídky 22.2.2018 
 31.1.2018  Rozpočtové opatření 1/2018 30.6.2019 
 31.1.2018  Rozpočtové opatření 11/2017 30.6.2018 
 31.1.2018  Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - veřejná vyhláška 7.3.2018 
 29.1.2018  Hromadná revize kotlů na tuhá paliva a plyn 24.2.2018 
 25.1.2018  Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků 26.4.2018 
 18.1.2018  Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Kříženecké mokřady 5.2.2018 
 2.1.2018  Rozpočtové opatření 10/2017 30.6.2018 
 1.1.2018  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2018 30.6.2019 
 1.1.2018  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2021 30.6.2019 
 27.12.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2017 27.3.2018 
 27.12.2017  Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 29.1.2018 
 15.12.2017  Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice 30.6.2019 
 15.12.2017  Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ Hartmanice 30.6.2019 
 15.12.2017  Rozpočtové opatření 9/2017 30.6.2018 
 15.12.2017  První zasedání okrskové volební komise 23.12.2017 
 4.12.2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 14.12.2017 v 16:30 15.12.2017 
 28.11.2017  Záměr Města Hartmanice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 16.12.2017 
 28.11.2017  Návrh rozpočtu Města Hartmanice na rok 2018 16.12.2017 
 28.11.2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Hartmanice 16.12.2017 
 23.11.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Josef Borovský (1998) 9.12.2017 
 10.11.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 2.11.2017 27.12.2017 
 9.11.2017  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace MŠ Hartmanice 1.12.2017 
 9.11.2017  Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice 1.12.2017 
 8.11.2017  Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 24.11.2017 
 7.11.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Josef Borovský (1998) 23.11.2017 
 31.10.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Javoří dne 13.11.2017 14.11.2017 
 30.10.2017  Rozpočtové opatření 8 / 2017 30.6.2018 
 26.10.2017  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 11.11.2017 
 25.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Szábo Ladislav (r. 1973 ) 13.11.2017 
 25.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Nováková Hana (r. 1975) 13.11.2017 
 25.10.2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na 2.11.2017 3.11.2017 
 25.10.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 12.10.2017 2.11.2017 
 24.10.2017  Výběrové řízení s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku 25.1.2018 
 24.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Jírů Miroslav ( r.1994) 10.11.2017 
 23.10.2017  Výsledky hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017 - za obec Hartmanice 31.12.2017 
 23.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení písemnosti Hrubec Jaromír (r. 1990 ) 9.11.2017 
 18.10.2017  Záměr města Hartmanice uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 4.11.2017 
 13.10.2017  Rámcová dohoda na dodávku hnědé štěpky pro kotelny Hartmanice na rok 2018 30.11.2017 
 12.10.2017  Rozpočtové opatření 7/2017 30.6.2018 
 10.10.2017  Upozornění - uprchlý vlk z Bavorska přešel na Šumavu 10.10.2018 
 9.10.2017  Výběrové řízení na pozici strážníka městské policie 18.11.2017 
 9.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Martin Kurc 25.10.2017 
 9.10.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Josef Borovský 25.10.2017 
 5.10.2017  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22.10.2017 
 5.10.2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva na 12.10.2017 13.10.2017 
 3.10.2017  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 4.11.2017 
 26.9.2017  Rozpočtové opatření 6/2017 30.6.2018 
 26.9.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Vlastějov dne 18.10.2017 19.10.2017 
 26.9.2017  Záměr města Hartmanice propachtovat pozemky 13.10.2017 
 26.9.2017  Záměr města Hartmanice odprodat část pozemku 13.10.2017 
 26.9.2017  Záměr města Hartmanice nakoupit část pozemku 13.10.2017 
 18.9.2017  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 31.3.2018 
 14.9.2017  Veřejná vyhláška - návrh opatření veřejné povahy 31.3.2018 
 12.9.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Keply dne 3.10.2017 4.10.2017 
 5.9.2017  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20.10. a 21.10.2017 22.10.2017 
 5.9.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Palvínov dne 26.9.2017 27.9.2017 
 30.8.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v obci Štěpanice 8.9.2017 
 30.8.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v obci Štěpanice 8.9.2017 
 30.8.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromů v obci Hartmanice 8.9.2017 
 22.8.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Hořejší Krušec dne 22.9.2017 23.9.2017 
 17.8.2017  Rozpoctove opatreni 5/2017 30.6.2018 
 4.8.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 3.8. 2017 11.10.2017 
 26.7.2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 3.8.2017 4.8.2017 
 21.7.2017  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 21.9.2017 
 18.7.2017  Záměr města Hartmanice propachtovat pozemky 4.8.2017 
 12.7.2017  Závěrečný účet města Hartmanice za rok 2016 30.6.2018 
 28.6.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obce Dolejší Těšov a Hořejší Těšov dne 25.7.2017 26.7.2017 
 26.6.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 15.6. 2017 2.8.2017 
 20.6.2017  Rozpočtové opatření 4/2017 30.6.2018 
 16.6.2017  Obecně závazná vyhláška města Hartmanice č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 3.7.2017 
 16.6.2017  Obecně závazná vyhláška města Hartmanice č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hartmanice 3.7.2017 
 9.6.2017  Záměr města Sušice zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26.6.2017 
 7.6.2017  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 15.6.2017 16.6.2017 
 31.5.2017  Záměr města Hartmanice - propachtování pozemků 17.6.2017 
 31.5.2017  Záměr města Hartmanice - odprodej části pozemku v k.u. Hartmanice 17.6.2017 
 31.5.2017  Záměr města Hartmanice - odprodej části pozemku v k.u.Dolejší Těšov 17.6.2017 
 31.5.2017  Záměr města Hartmanice - odprodej části pozemku v k.u.Štěpanice 17.6.2017 
 31.5.2017  Záměr města Hartmanice - odprodej části pozemku v k.u.Zálužice 17.6.2017 
 26.5.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obce Palvínov, Vatětice dne 29.6.2017 30.6.2017 
 26.5.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Hartmanice dne 22.6.2017 23.6.2017 
 26.5.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pro obec Hořejší Těšov dne 16.6.2017 17.6.2017 
 24.5.2017  Závěrečný účet Hartmanice za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - návrh 16.6.2017 
 21.5.2017  Změna ordinačních hodin po dobu zastupování MUDr. Jona 31.7.2017 
 17.5.2017  Přerušení dodávek elektřiny 5.6.2017 6.6.2017 
 15.5.2017  Veřejná vyhláška návrhu aktualizace č.2 územního rzvoje Plzeňského kraje 29.6.2017 
 15.5.2017  Výběrové řízení na pronájem NP Hartmanice čp.44 15.6.2017 
 12.5.2017  Změna ordinačních hodin po dobu zastupování MUDr. Jona 20.5.2017 
 10.5.2017  Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 28.5.2017 
 5.5.2017  Rozpočtové opatření 3/2017 30.6.2018 
 2.5.2017  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 pro Dolejší Těšov 31.12.2017 
 28.4.2017  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj 30.5.2017 
 25.4.2017  Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Hartmanice 1.6.2017 
 21.4.2017  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 31.12.2018 
 20.4.2017  Informace k zasílání složenek pro platby daně nemovitých věcí od roku 2017 31.12.2018 
 11.4.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v lokalitě Chlum, Světlá dne 2.5.2017 3.5.2017 
 11.4.2017  Oznámení společnosti ČEZ o vytyčování kabelových tras v lokalitě Vlastějov, Světlá, Chlum 21.4.2017 
 10.4.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Pavelka Ivan 26.4.2017 
 10.4.2017  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Pavelková Anežka 26.4.2017 
 1.4.2017  Veřejnoprávní smlouva - dopravní obslužnost 31.3.2020 
 27.3.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 16.3. 2017 15.6.2017 
 23.3.2017  Rozpočtové opatření 1/2017 30.6.2018 
 23.3.2017  Rozpočtové opatření 2/2017 30.6.2018 
 17.3.2017  Obecně závazná vyhláška města Hartmanice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů 2.4.2017 
 17.3.2017  Obecně závazná vyhláška města Hartmanice č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hartmanice 2.4.2017 
 15.3.2017  Oznámení o zahájení řízení o žádosti 31.3.2017 
 9.3.2017  Veřejné zasedání zastupitelstva 16.3.2017 - pozvánka 17.3.2017 
 4.3.2017  Návrh plánu péče o Přírodní rezervaci Kepelské mokřady na období 2017 - 2026 30.4.2017 
 28.2.2017  Záměr města Hartmanice uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 18.3.2017 
 28.2.2017  Záměr města Hartmanice o propachtování pozemků 18.3.2017 
 28.2.2017  Záměr města Hartmanice o rozdělení a prodej pozemků v k.ú. Kundratice 18.3.2017 
 28.2.2017  Záměr města Hartmanice o prodeji části pozemku v k.ú. Hartmanice 18.3.2017 
 28.2.2017  Záměr města Hartmanice uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 18.3.2017 
 24.2.2017  Výroční zpráva o poskytování informací 13.3.2017 
 21.2.2017  Rozhodnutí o vydání stavebního povolení 8.3.2017 
 20.2.2017  Opatření obecné povahy vydané odborem životního prostředí 7.3.2017 
 20.2.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - Dolejší Krušec 1.3.2017 
 8.2.2017  Výběrové řízení Města Hartmanice 12.3.2017 
 2.2.2017  Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby 6.3.2017 
 2.2.2017  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 6.3.2017 
 1.2.2017  Ceník služeb města na rok 2017 31.12.2017 
 1.2.2017  Veřejná dražební vyhláška 10.3.2017 
 31.1.2017  Výběrové šetření ČSÚ v domácnostech 1.6.2017 
 19.1.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromú 28.1.2017 
 16.1.2017  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 25.1.2017 
 12.1.2017  Výzva k návrhu opatření obecné povahy 31.1.2017 
 6.1.2017  Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 16.3.2017 
 6.1.2017  Oznámení o zahájení řízení 23.1.2017 
 2.1.2017  Informace poplatníkům daně z nemovitých věcí od roku 2017 1.2.2017 
 1.1.2017  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2017 30.6.2018 
 1.1.2017  Střednědobý výhled rozpočtu města Hartmanice do roku 2020 30.6.2018 
 1.1.2017  8. Rozpočet 0.0.0000 
 30.12.2016  Program rozvoje města Hartmanice 0.0.0000 
 27.12.2016  Usnesení zastupitelstva ze dne 15.12. 2016 15.3.2017 
 21.12.2016  Rozhodnutí Státního pozemkového ůřadu 6.1.2017 
 20.12.2016  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 23.2.2017 
 20.12.2016  Provoz pokladny městského úřadu v lednu 2017 1.2.2017 
 19.12.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice 19.12.2019 
 16.12.2016  Přerušení dodávky elektřiny dne 5.1.2017 pro Hartmanice - část obce Chlum a Světlá 6.1.2017 
 9.12.2016  Veřejná vyhláška Sabina Bubelová 27.12.2016 
 9.12.2016  Veřejná vyhláška Martin Hrubec 27.12.2016 
 9.12.2016  Veřejná vyhláška Jaromír Hrubec 27.12.2016 
 9.12.2016  Veřejná vyhláška Alena Hrubcová 27.12.2016 
 5.12.2016  Veřejné zasedání zastupitelstva 15.12.2016 16.12.2016 
 29.11.2016  Záměr směny pozemků 17.12.2016 
 29.11.2016  Záměr propachtování pozemků 17.12.2016 
 29.11.2016  Záměr prodeje nemovitosti 17.12.2016 
 29.11.2016  Střednědobý výhled rozpočtu - návrh 16.12.2016 
 29.11.2016  Návrh rozpočtu 2017 16.12.2016 
 23.11.2016  Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna 27.12.2016 
 23.11.2016  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 27.12.2016 
 11.11.2016  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 15.12.2016 
 9.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Martin Kurc 25.11.2016 
 8.11.2016  Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou 24.11.2016 
 8.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Pavla Novotná 24.11.2016 
 7.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Monika Suchanská 22.11.2016 
 3.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Jaromír Hrubec 21.11.2016 
 3.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Martin Hrubec 21.11.2016 
 3.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Sabina Bubelová 21.11.2016 
 3.11.2016  Oznámení o uložení zásilky Alena Hrubcová 21.11.2016 
 1.11.2016  Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 12.11.2016 
 1.11.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - Dolejší Krušec 10.11.2016 
 21.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Drahomíra Jírů 8.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Pavel Urban 7.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Hana Nováková 7.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Petr Werdan 7.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Ladislav Szábo 7.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Miroslav Jírů 7.11.2016 
 20.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Milan Urban 7.11.2016 
 18.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Martin Hrubec 3.11.2016 
 18.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Milan Koki 3.11.2016 
 18.10.2016  Oznámení o uložení zásilky Ivan Koki 3.11.2016 
 12.10.2016  Výběrové řízení na pozici strážníka městské policie 18.11.2016 
 11.10.2016  Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší 31.12.2017 
 10.10.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - Hartmanice 19.10.2016 
 30.9.2016  Usnesení zastupitelstva ze dne 22.09.2016 15.12.2016 
 27.9.2016  Posuzování vlivů na životní prostředí pro daný záměr 13.10.2016 
 22.9.2016  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 9.10.2016 
 15.9.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2016 pro obec Keply 7.10.2016 
 14.9.2016  Informace o připravovaném statistickém šetření v zemědělství 11.11.2016 
 13.9.2016  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 13.9.2017 
 13.9.2016  Veřejné zasedání zastupitelstva 22.9.2016 23.9.2016 
 13.9.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - Loučová 22.9.2016 
 13.9.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů - Štěpanice 22.9.2016 
 6.9.2016  Záměr města Hartmanice prodeje nemovitostí 24.9.2016 
 2.9.2016  Oznámení o uložení zásilky Sabina Bubelová 20.9.2016 
 2.9.2016  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Bernášek Milan 20.9.2016 
 2.9.2016  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Ševců Josef 20.9.2016 
 2.9.2016  Veřejná vyhláška Oznámení o uložení zásilky Sobotka Tomáš 20.9.2016 
 22.8.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obec Kochánov 2.9.2016 
 29.7.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obec Kochánov 25.8.2016 
 27.7.2016  Dražební vyhláška 2.9.2016 
 27.7.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 9.8.2016 
 19.7.2016  Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 20.8.2016 
 11.7.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice 11.7.2019 
 1.7.2016  Usnesení zastupitelstva ze dne 23.6. 2016 22.9.2016 
 14.6.2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2016 
 2.6.2016  Program zlepšování kvality ovzduší 18.6.2016 
 1.6.2016  Návrh závěrečného účtu - přílohy 25.6.2016 
 1.6.2016  Návrh závěrečného účtu 25.6.2016 
 1.6.2016  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 23.6.2016 
 31.5.2016  Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 16.6.2016 
 30.5.2016  Veřejná zakázka: ZMR Hartmanice čp. 40 Arkýře a okna 22.6.2016 
 20.5.2016  Usnesení zastupitelstva ze dne 12.5.2016 23.6.2016 
 18.5.2016  Dražební vyhláška 19.7.2016 
 13.5.2016  Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 29.5.2016 
 4.5.2016  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Těšov za rok 2015 18.6.2016 
 4.5.2016  Veřejné zasedání zastupitelstva - pozvánka 14.5.2016 
 28.4.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 31.5. 2016 v obci Hartmanice 1.6.2016 
 28.4.2016  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj 31.5.2016 
 25.4.2016  Svoz odpadu Hartmanice a okolí 15.5.2016 
 25.4.2016  Svoz elektroodpadu Hartmanice a okolí 14.5.2016 
 21.4.2016  Výběrové řízení na pronájem NP Hartmanice čp.128 10.5.2016 
 18.4.2016  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 1.6.2016 
 18.4.2016  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016 1.6.2016 
 14.4.2016  Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 19.5.2016 
 24.3.2016  Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2016 17.6.2016 
 22.3.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 31.3.2016 
 18.3.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice 18.3.2019 
 18.3.2016  Smlouva o poskytnutí účelové dotace 18.3.2019 
 15.3.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 25.3.2016 
 9.3.2016  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 1.7.2016 
 9.3.2016  Zahájení řízení ve věci kácení stromů 19.3.2016 
 9.3.2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Hartmanice 18.3.2016 
 8.3.2016  Dražební vyhláška 11.6.2016 
 8.3.2016  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavebním povolení 25.3.2016 
 8.3.2016  Oznámení projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Petrovice u Sušice 25.3.2016 
 4.3.2016  Dražební vyhláška I 28.4.2016 
 4.3.2016  Dražební vyhláška II 28.4.2016 
 4.3.2016  Dražební vyhláška III 28.4.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31.3.2016 pro obec Hartmanice - Karlov a chaty v údolí Pekelského potoka 1.4.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31.3.2016 pro obec Dobrá Voda 1.4.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Chlum, Horní Chlum 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Javoří 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Dolejší Krušec, Prostřední Krušec 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Hořejší Krušec, Trpěšice 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Loučová 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Mochov 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Světlá 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Vlastějov 24.3.2016 
 26.2.2016  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.3.2016 pro obec Hořejší Těšov, Dolejší Těšov, Zadní Chalupy 24.3.2016 
 24.2.2016  Zahájení řízení 4.3.2016 
 22.2.2016  Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kochánov III 30.3.2016 
 9.2.2016  Zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro k.ú. Hartmanice 19.2.2016 
 9.2.2016  Zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro k.ú. Světlá 19.2.2016 
 9.2.2016  Zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro k.ú. Vlastějov 19.2.2016 
 5.2.2016  Veřejně prospěšné práce – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 6.5.2016 
 1.2.2016  Oznámení o zahájení stavebního řízení 17.2.2016 
 27.1.2016  Životní podmínky - výběrové šetření ČSU

v domácnostech

6.6.2016 
 13.1.2016  Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání opatření obecné povahy 29.1.2016 
 12.1.2016  Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o změně stanoveného záplavového území Ostružné 28.1.2016 
 11.1.2016  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v kat.území Hořejší a Dolejší Těšov 14.2.2016 
 11.1.2016  Kdo podává do 1.února danové přiznání k dani z nemovitých věcí 2.2.2016 
 4.1.2016  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2016 5.2.2016 
 1.1.2016  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2016 31.12.2016 
 28.12.2015  Usnesení zastupitelstva ze dne 17.12.2015 31.3.2016 
 17.12.2015  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obce Hořejší Těšov, Mochov 13.1.2016 
 17.12.2015  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obce Javoří, Vlastějov 13.1.2016 
 9.12.2015  Veřejné zasedání zastupitelstva - pozvánka 18.12.2015 
 4.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro kat.území Zálužice 5.1.2016 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Dagmar Hůlková 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Drahomíra Jírů 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Ivan Koki 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Milan Koki 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Ladislav Míšek 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky František Křesťan 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Martin Kurz 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky René Liďak 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Leona Kellerová 21.12.2015 
 4.12.2015  Oznámení o uložení zásilky Petr Juřica 21.12.2015 
 2.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro kat.území Loučová 3.1.2016 
 30.11.2015  Veřejně prospěšné práce 3.3.2016 
 30.11.2015  Návrh rozpočtu města na rok 2016 18.12.2015 
 27.11.2015  Oznámení o uložení zásilky Josef Ševců 16.12.2015 
 27.11.2015  Oznámení o uložení zásilky Oldřich Švejd 16.12.2015 
 27.11.2015  Oznámení o uložení zásilky Milan Bernášek 16.12.2015 
 27.11.2015  Oznámení o uložení zásilky Tomáš Sobotka 16.12.2015 
 25.11.2015  Oznámení o uložení zásilky - Ladislav Dubina 16.12.2015 
 19.11.2015  Návrh opatření obecné povahy o změně stanoveného záplavového území Ostružná a výzva k podání připomínek 20.12.2015 
 13.11.2015  Rámcová smlouva na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2016 1.1.2016 
 27.10.2015  Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele průkazu OZP (osoby se zdrav.postižením) 1.1.2016 
 23.10.2015  Oznámení o uložení zásilky - Štefan Ferenčík 8.11.2015 
 23.10.2015  Oznámení o uložení zásilky - Jana Koutníková 8.11.2015 
 21.10.2015  Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty 30.4.2016 
 7.10.2015  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hartmanice 31.12.2018 
 2.10.2015  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 14.11.2015 
 1.10.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 1.11.2015 
 30.9.2015  Veřejná zakázka: Dodávka el. energie pro město Hartmanice pro rok 2016 1.1.2016 
 25.9.2015  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 12.11.2015 
 18.9.2015  Oznámení výsledku nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor 5.10.2015 
 17.9.2015  Prodej pozemku 18.10.2015 
 15.9.2015  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obce Javoří, Vlastějov, Hořejší Těšov, Loučová 5.10.2015 
 15.9.2015  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny pro obce Mochov, Dolejší Krušec, Hořejší Krušec, Prostřední Krušec,Trpěšice 5.10.2015 
 15.9.2015  Oznámení o uložení zásilky - Ladislav Dubina 1.10.2015 
 15.9.2015  Oznámení o uložení zásilky - Rudolf Matička 1.10.2015 
 9.9.2015  Veřejné zasedání zastupitelstva 18.9.2015 
 1.9.2015  Záměr pronájmu, prodeje nemovitostí 19.9.2015 
 1.9.2015  Záměr města o bezúplatný převod pozemku 19.9.2015 
 26.8.2015  Zahájení správního řízení - kácení vzrostlých dřevin 7.9.2015 
 24.8.2015  Dražební vyhláška Tomáš Sobotka 21.9.2015 
 18.8.2015  Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 30.9.2015 
 6.8.2015  Upozornění pro držitele průkazu osob se zdravotním postižením 1.1.2016 
 6.8.2015  Záměr pronájmu nebytových prostor 16.9.2015 
 6.8.2015  Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 18.8.2015 
 4.8.2015  Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Kundratice I 4.11.2015 
 4.8.2015  Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici 0.0.0000 
 27.7.2015  Oznámení o zahájení správního řízení - kácení dřevin 5.8.2015 
 22.7.2015  Oznámení o uložení zásilky Jana Koutníková 7.8.2015 
 22.7.2015  Oznámení o uložení zásilky Štefan Ferenčík 7.8.2015 
 21.7.2015  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Dolejší Krušec 28.8.2015 
 20.7.2015  PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD 20.8.2015 
 8.7.2015  Oznámení o zahájení správního řízení - kácení dřevin Hořejší Těšov 17.7.2015 
 1.7.2015  Prodej pozemku 3.8.2015 
 26.6.2015  Usnesení zastupitelstva ze dne 25.06.2015 23.7.2015 
 23.6.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Bezděkov u Hartmanic 24.7.2015 
 17.6.2015  ENERGO 2015 - výběrové šetření v domácnostech 18.1.2016 
 15.6.2015  Veřejná vyhláška Glaser Tomáš 1.7.2015 
 15.6.2015  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 26.6.2015 
 11.6.2015  Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Samostatný odborný referent městského úřadu 30.6.2015 
 9.6.2015  Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2014 26.6.2015 
 9.6.2015  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2014 26.6.2015 
 9.6.2015  Přílohy k Závěrečnému účtu Města Hartmanice za rok 2014 26.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Blažena Tomášková 22.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Hana Tomášková 22.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Vítězslav Šmahel 22.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Zuzana Šipošová 22.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Milan Štiller 22.6.2015 
 4.6.2015  Oznámení o uložení zásilky - Ladislav Dubina 22.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Ladislav Dubina 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Blažena Tomášková 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Hana Tomášková 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Zuzana Šipošová 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Vítězslav Šmahel 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Milan Štiller 2.6.2015 
 15.5.2015  Uložení písemnosti - Otakar Výborný 2.6.2015 
 11.5.2015  Usnesení zastupitelstva ze dne 30.4.2015 27.5.2015 
 3.5.2015  Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 31.3.2016 
 30.4.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Hořejší Krušec 2.6.2015 
 29.4.2015  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 1.6.2015 
 28.4.2015  Tisková zpráva k dani z nemovitých věcí 2015 1.6.2015 
 24.4.2015  Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2015 1.6.2015 
 21.4.2015  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Bezděkov u Hartmanic 22.5.2015 
 20.4.2015  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 1.5.2015 
 14.4.2015  Záměr pronájmu nebytových prostor Hartmanice č.p. 95 - ZMĚNA PODMÍNEK 30.4.2015 
 14.4.2015  Záměr pronájmu části pozemku - k.ú. Hartmanice I 30.4.2015 
 14.4.2015  Záměr pronájmu části pozemku - k.ú. Hartmanice I 30.4.2015 
 14.4.2015  Záměr pronájmu části pozemku - k.ú. Hartmanice I 30.4.2015 
 14.4.2015  Záměr prodeje pozemků - k.ú. Vatětice 30.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 186/15 - Ladislav Dubina 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 188/15 - Blažena Tomášková 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 189/15 - Hana Tomášková 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 190/15 - Zuzana Šipošová 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 193/15 - Otakar Výborný 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 191/15 - Vítězslav Šmahel 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 192/15 - Milan Štiller 21.4.2015 
 3.4.2015  Oznámení o uložení písemnosti č.j. MHa 187/15 - Lukáš Reitmaier 21.4.2015 
 1.4.2015  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje 23.6.2015 
 30.3.2015  Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 3. 2015 15.4.2015 
 25.3.2015  Uložení písemnosti - Leona Kellerová 10.4.2015 
 24.3.2015  Záměr pronájmu nebytových prostor Hartmanice č. 44 28.4.2015 
 23.3.2015  Usnesení zastupitelstva ze dne 12.3.2015 8.4.2015 
 23.3.2015  Dotace - Kompostárna Hartmanice 0.0.0000 
 23.3.2015  Dotace - Pořízení lesnické techniky na zpracování a manipulaci s dřevní hmotou na území Hartmanic 0.0.0000 
 16.3.2015  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 27.3.2015 
 16.3.2015  Oznámení o zahájení správního řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les 25.3.2015 
 5.3.2015  Oznámení o uložení zásilky Leona Kellerová 23.3.2015 
 4.3.2015  Oznámení - přestupky 20.3.2015 
 2.3.2015  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 13.3.2015 
 25.2.2015  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Hořejší Krušec 27.3.2015 
 25.2.2015  Záměr pronájmu nemovitosti - Dobrá Voda 13.3.2015 
 25.2.2015  Záměr odprodeje nemovitosti - k.ú. Kundratice I 13.3.2015 
 25.2.2015  Záměr pronájmu nebytových prostor Hartmanice 13.3.2015 
 25.2.2015  Záměr pronájmu části pozemku - k.ú. Štěpanice 13.3.2015 
 24.2.2015  Zpráva o poskytování informací 12.3.2015 
 18.2.2015  Oznámení o zamýšleném převodu 18.5.2015 
 11.2.2015  Výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2015 16.5.2015 
 9.2.2015  Veřejná vyhláška - doručení usnesení MŽP 25.2.2015 
 4.2.2015  Oznámení o uložení zásilky Leona Kellerová, René Liďak 20.2.2015 
 3.2.2015  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - k.ú. Bezděkov u Hartmanic 6.3.2015 
 3.2.2015  Oznámení o obnově katastrálního operátu - k.ú. Bezděkov u Hartmanic 6.3.2015 
 3.2.2015  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - k.ú. Hořejší Krušec 6.3.2015 
 3.2.2015  Oznámení o obnově katastrálního operátu - k.ú. Hořejší Krušec 6.3.2015 
 3.2.2015  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - k.ú. Dolejší Krušec 6.3.2015 
 3.2.2015  Oznámení o obnově katastrálního operátu - k.ú. Dolejší Krušec 6.3.2015 
 30.1.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Vatětice 3.3.2015 
 20.1.2015  Projekt pracovní příležitosti 20.4.2015 
 6.1.2015  Oznámení koncepce NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE 6.2.2015 
 30.12.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 18.12.2014 15.1.2015 
 29.12.2014  Veřejná vyhláška Martin Baláž 14.1.2015 
 18.12.2014  Správní řízení - kácení dřevin v k.ú. Loučová 30.12.2014 
 16.12.2014  Dražební vyhláška Vladimír Balda 22.1.2015 
 12.12.2014  Předání nové aplikace MPVaK vlastníkům vodohospodářského majetku a žádost o součinnost 0.0.0000 
 8.12.2014  Rozhodnutí o umístění stavby Palvínov 24.12.2014 
 8.12.2014  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 19.12.2014 
 5.12.2014  Veřejná vyhláška Baláž 23.12.2014 
 2.12.2014  Rámcová smlouva na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2015 30.12.2014 
 1.12.2014  Záměr odprodeje části pozemku - k.ú. Zálužice 17.12.2014 
 1.12.2014  Záměr odprodeje části pozemku - k.ú. Hartmanice I 17.12.2014 
 1.12.2014  Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kochánov 17.12.2014 
 18.11.2014  Veřejná vyhláška Martin Baláž 4.12.2014 
 13.11.2014  Veřejná zakázka: Dodávka el. energie pro město Hartmanice pro rok 2015 4.12.2014 
 11.11.2014  Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby: Jan Jarolím 15.1.2015 
 10.11.2014  Oznámení o dokončení katastrálního operátu - k.ú. Vatětice 11.12.2014 
 10.11.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 6.11.2014 26.11.2014 
 27.10.2014  Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 7.11.2014 
 17.10.2014  Zahájení územního řízení - Revitalizace vodního toku Palvínov 19.11.2014 
 11.10.2014  Výsledky voleb do Zastupitelstva města Hartmanice 2.2.2015 
 7.10.2014  Územní rozhodnutí - umístění stavby Palvínov 23.10.2014 
 29.9.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 9. 2014 16.10.2014 
 26.9.2014  Dražební vyhláška Vladimír Balda 24.10.2014 
 25.9.2014  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 13.10.2014 
 23.9.2014  Sdělení o zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. 2.10.2014 
 19.9.2014  Územní plán Hartmanice 7.10.2014 
 16.9.2014  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 18.11.2014 
 11.9.2014  Veřejná vyhláška - Ladislav Dubina 29.9.2014 
 9.9.2014  Veřejná vyhláška - Štefan Ferenčík st. 26.9.2014 
 9.9.2014  Veřejná vyhláška - Andrea Brožová 11.9.2014 
 8.9.2014  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 19.9.2014 
 1.9.2014  Záměr prodeje a koupí pozemků v k. ú. Světlá 16.9.2014 
 27.8.2014  Akce První střecha v obci 24.11.2014 
 26.8.2014  Oznámení starosty - volby do místního zastupitelstva 2014 13.10.2014 
 6.8.2014  Změna rozhodnutí o umístění stavby - Kompostárna Hartmanice 22.8.2014 
 5.8.2014  Veřejná vyhláška - Zahájení společného řízení Chlum - stavební úpravy a přístavba výrobního objektu 12.9.2014 
 5.8.2014  Sdělení o zastavení projednávání Návrhu na vymezení zón ochrany přírody NP Šumava 21.8.2014 
 1.8.2014  Zahájení územního řízení - Revitalizace vodního toku Palvínov 3.9.2014 
 31.7.2014  Rozhodnutí o umístění stavby - Vatětice, Panství Palvínov 18.8.2014 
 21.7.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 7. 2014 6.8.2014 
 17.7.2014  Kompostárna Hartmanice – 1. etapa: Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky na ZMR 12.8.2014 
 11.7.2014  Oznámení k volbám do zastupitelstva obce 2014 13.10.2014 
 11.7.2014  Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - Požární řád města Hartmanice 28.7.2014 
 11.7.2014  Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o vedení technické mapy obce 28.7.2014 
 8.7.2014  Zahájení územního řízení - Vlastějov 13.8.2014 
 7.7.2014  Veřejná vyhláška Koutníková 23.7.2014 
 30.6.2014  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 11.7.2014 
 23.6.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 6. 2014 14.7.2014 
 20.6.2014  Oznámení o částečné revizi katastru nemovitostí 21.7.2014 
 20.6.2014  Oznámení o obnově kat. operátu - k.ú. Vatětice 21.7.2014 
 17.6.2014  Dražební vyhláška František Konský 4.9.2014 
 17.6.2014  Zahájení územního řízení Kompostárna Hartmanice - k.ú. Dolejší Krušec 30.7.2014 
 17.6.2014  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 3.7.2014 
 13.6.2014  Výzva k podání nabídky - Zhotovení sedlové střechy na hasičské zbrojnici 1.7.2014 
 9.6.2014  Zahájení územního řízení a pozvání k veř. jednání - Vatětice, Panství Palvínov 25.6.2014 
 9.6.2014  Rozhodnutí o umístění stavby Dolní Staňkov 25.6.2014 
 5.6.2014  Výběrové řízení na dodavatele lesnické techniky 1.7.2014 
 29.5.2014  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 13.6.2014 
 28.5.2014  Záměr prodeje a koupě pozemků v k.ú. Chlum u Hartmanic 16.6.2014 
 27.5.2014  Záměr - Zrušení podílového vlastnictví 12.6.2014 
 27.5.2014  Záměr bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví města 12.6.2014 
 26.5.2014  Výsledky voleb do Evropského parlamentu 30.6.2014 
 23.5.2014  Oznámení o předložení Návrhu na vymezení zón ochrany přírody NP Šumava 25.8.2014 
 15.5.2014  Dražební vyhláška Jan Jarolím 3.7.2014 
 8.5.2014  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 26.5.2014 
 5.5.2014  Závěrečný účet 2013 13.6.2014 
 5.5.2014  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2013 13.6.2014 
 30.4.2014  Zahájení územního řízení Vatětice, Panství Palvínov 16.5.2014 
 29.4.2014  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2014 3.6.2014 
 29.4.2014  Pokračování územního řízení - RD Stráž 15.5.2014 
 25.4.2014  Informace k zasílání složenek k zaplacení daně z nemovitých věcí, vyměření daně z nemovitých věcí hromadným předpisným seznamem 3.6.2014 
 18.4.2014  Rozhodnutí o umístění stavby - Revitalizace vodního toku Dolejší Krušec 5.5.2014 
 18.4.2014  Revitalizace vodního toku Palvínov 5.5.2014 
 11.4.2014  Dražební vyhláška Infocredit s.r.o. 13.5.2014 
 8.4.2014  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 26.5.2014 
 2.4.2014  Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Průtah Hartmanicemi 18.4.2014 
 1.4.2014  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 4.8.2014 
 31.3.2014  Zahájení územního řízení - k.ú. Kochánov III 16.4.2014 
 24.3.2014  Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 3. 2014 9.4.2014 
 20.3.2014  Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Hartmanice 7.5.2014 
 19.3.2014  Zahájení řízení - Povolení kácení dřevin 28.3.2014 
 18.3.2014  Aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3.4.2014 
 18.3.2014  Rozhodnutí o umístění stavby Štěpanice 3.4.2014 
 18.3.2014  Kontrola úniků tepla v Hartmanicích 31.3.2014 
 14.3.2014  Oznámení - oprava základů a nátěr stožárů VVN, V1214 1.10.2014 
 14.3.2014  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - Požární řád města Hartmanice 31.3.2014 
 13.3.2014  Stanovení záplavového území Otavy; výzva k podání připomínek 31.3.2014 
 13.3.2014  Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - k.ú. Kundratice II 31.3.2014 
 13.3.2014  Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - k.ú Kundratice I 31.3.2014 
 12.3.2014  Oznámení o zahájení územního řízení - Palvínov 28.3.2014 
 12.3.2014  Záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 28.3.2014 
 3.3.2014  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 14.3.2014 
 28.2.2014  Zahájení územního řízení - Revitalizace vodního toku Dolejší Krušec 17.3.2014 
 26.2.2014  Záměr prodeje pozemku, k.ú. Dolejší Krušec, p.p.č. 344/2 14.3.2014 
 26.2.2014  Záměr prodeje pozemku, k.ú. Hartmanice I, p.p.č. 434/17 14.3.2014 
 26.2.2014  Záměr prodeje pozemku, k.ú. Hartmanice I, p.p.č. 434/19 14.3.2014 
 20.2.2014  Veřejná výzva na obsazení pracovního místa 11.3.2014 
 17.2.2014  Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech 13.5.2014 
 17.2.2014  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kochánov III 5.3.2014 
 17.2.2014  Zpráva o poskytování informací 5.3.2014 
 11.2.2014  Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Stráž Volšovy 6.3.2014 
 11.2.2014  Zahájení řízení o prodloužení platnosti - Průtah Hartmanice 27.2.2014 
 31.1.2014  Zahájení územního řízení - Vrtaná studna Štěpanice 16.2.2014 
 30.1.2014  Informace o zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 11.2.2014 
 23.1.2014  Zahájení územního řízení - Panství Palvínov s.r.o. 10.2.2014 
 15.1.2014  Zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat 31.1.2014 
 9.1.2014  Rozhodnutí o umístění stavby - Kompostárna Hartmanice 27.1.2014 
 7.1.2014  Dražební vyhláška Petr Werdan 12.2.2014 
 6.1.2014  Daň z nemovitých věcí v roce 2014 1.2.2014 
 31.12.2013  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2014 3.2.2014 
 27.12.2013  Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NP Šumava na období 2014-2028 3.3.2014 
 27.12.2013  Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 12. 2013 13.1.2014 
 20.12.2013  Výzva - Umístění stavby Dolní Staňkov, Stráž 6.1.2014 
 13.12.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kundratice I 14.1.2014 
 13.12.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kundratice II 14.1.2014 
 11.12.2013  Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky - dodávka hnědé štěpky 31.1.2014 
 10.12.2013  Projekt Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti 11.3.2014 
 10.12.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Kochánov II 11.1.2014 
 6.12.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Štěpanice 7.1.2014 
 3.12.2013  Stavební povolení - komunikace II/190 Gerlova Huť - Hartmanice 19.12.2013 
 2.12.2013  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 13.12.2013 
 27.11.2013  Návrh rozpočtu na rok 2014 13.12.2013 
 25.11.2013  Zahájení územního řízení Kompostárna Hartmanice - k.ú. Dolejší Krušec 11.12.2013 
 20.11.2013  Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí 6.12.2013 
 20.11.2013  Zahájení územního řízení - k. ú. Kundratice I 6.12.2013 
 13.11.2013  Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Dolejší Krušec 29.11.2013 
 8.11.2013  Zahájení územního řízení Dolní Staňkov - Stráž 25.11.2013 
 7.11.2013  Veřejná vyhláška o zahájení řízení - Zásady územního rozvoje PK 18.12.2013 
 7.11.2013  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - k.ú. Kochánov II 6.12.2013 
 1.11.2013  Rozhodnutí o umístění stavby Vatětice 18.11.2013 
 31.10.2013  Informace o zahájení řízení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 11.11.2013 
 29.10.2013  Oznámení o zahájení stavebního řízení II/190 Gerlova Huť - Hartmanice 14.11.2013 
 10.10.2013  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.10.2013 
 7.10.2013  Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Kochánov II 7.11.2013 
 4.10.2013  Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Štěpanice 5.11.2013 
 30.9.2013  Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kundratice 16.10.2013 
 25.9.2013  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.10.2013 
 24.9.2013  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.11.2013 
 20.9.2013  Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2013 7.10.2013 
 19.9.2013  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení (stavba Vatětice) 7.10.2013 
 19.9.2013  Sdělení – kácení dřevin rostoucích mimo les 30.9.2013 
 18.9.2013  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 4.10.2013 
 12.9.2013  Poskytnutá informace – JUDr. L. Frencl 7.1.2014 
 3.9.2013  SVOZ ELEKTROODPADU 30.9.2013 
 3.9.2013  SVOZ NADMĚRNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 30.9.2013 
 3.9.2013  Sdělení – kácení dřevin rostoucích mimo les 13.9.2013 
 2.9.2013  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 13.9.2013 
 12.8.2013  Prodej vozidla NISSAN DOUBLE-CAB 2,5 TD 29.8.2013 
 9.8.2013  Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 7.1.2014 
 5.8.2013  Pronájem nebytového prostoru v Hartmanicích čp. 44 - stávající prodejna 10.9.2013 
 1.8.2013  Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 9.8.2013 
 8.7.2013  Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Hartmanice 15.8.2013 
 1.7.2013  Nebytové prostory k pronájmu 26.7.2013 
 28.6.2013  Rozhodnutí o umístění stavby - Světlá 15.7.2013 
 21.6.2013  Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 6. 2013 8.7.2013 
 14.6.2013  Odročení dražebního jednání - Nirabel s.r.o. (1) 3.10.2013 
 14.6.2013  Odročení dražebního jednání - Nirabel s.r.o. (2) 3.10.2013 
 13.6.2013  Částečná revize katastru nemovitostí - k.ú. Štěpanice 30.9.2013 
 13.6.2013  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - k.ú. Kochánov II 30.9.2013 
 13.6.2013  Obnova katastrálního operátu k.ú. Kochánov II 15.7.2013 
 13.6.2013  Obnova katastrálního operátu k.ú. Štěpanice 15.7.2013 
 10.6.2013  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kundratice I a Kundratice II 26.6.2013 
 5.6.2013  Veřejná vyhláška o doručení pozvánky - Státní pozemkový úřad 24.6.2013 
 5.6.2013  Oznámení - Obnova katastrálního operátu v k.ú. Kochánov III 24.6.2013 
 4.6.2013  Nařízení Státní veterinární správy 20.6.2013 
 3.6.2013  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 13.6.2013 
 29.5.2013  Dražební vyhláška Norbert Schmid 24.7.2013 
 27.5.2013  Záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 13.6.2013 
 27.5.2013  Záměr zřízení věcného břemene 13.6.2013 
 24.5.2013  Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2012 14.6.2013 
 24.5.2013  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2012 14.6.2013 
 20.5.2013  Celkové vyúčtování - vodné, stočné 31.1.2014 
 17.5.2013  Aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 2.7.2013 
 17.5.2013  Dražební vyhláška Nirabel s.r.o. - 1 20.6.2013 
 17.5.2013  Dražební vyhláška Nirabel s.r.o. - 2 20.6.2013 
 14.5.2013  Zahájení územního řízení Světlá 30.5.2013 
 13.5.2013  Výběrové řízení : Prodej rekreačního a školícího zařízení Karlov 4.6.2013 
 3.5.2013  Rozhodnutí o umístění stavby Kochánov 20.5.2013 
 22.4.2013  Oznámení o zamýšleném převodu 23.7.2013 
 22.4.2013  Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí 2013 28.5.2013 
 22.4.2013  Návštěvní řád NP Šumava 9.5.2013 
 12.4.2013  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 29.4.2013 
 29.3.2013  Informace ke zpřístupnění hromadného seznamu na daň z nemovitosti 2012 31.1.2013 
 27.3.2013  Návštěvní řád NP Šumava 12.4.2013 
 22.3.2013  Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2013 8.4.2013 
 21.3.2013  Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 5.4.2013 
 15.3.2013  Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her 1.4.2013 
 14.3.2013  Návrh výroku územního rozhodnutí 1.4.2013 
 14.3.2013  Informace Honebního společenství Hartmanice 25.3.2013 
 11.3.2013  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 15.4.2013 
 4.3.2013  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 15.3.2013 
 1.3.2013  Změny v Návštěvním řádu NP Šumava 16.1.2013 
 11.2.2013  Zpráva o poskytování informací 26.2.2013 
 28.1.2013  Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Hartmanice 29.7.2013 
 25.1.2013  Pozvánka na valnou hromadu honebního společenství Stráž Volšovy 21.2.2013 
 24.1.2013  Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 11.2.2013 
 16.1.2013  Oznámení od upuštění od dražby 1.2.2013 
 14.1.2013  Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 28.1.2013 
 12.1.2013  Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR ve volebním okrsku Hartmanice 29.7.2013 
 1.1.2013  Informace pro poplatníky daně z nemovitostí 1.2.2013 
 1.1.2013  Opatření obecné povahy - Změna v Návštěvním řádu NP Šumava 16.1.2013 
 1.1.2013  Veřejná vyhláška - Správa NP a CHKO Šumava 16.1.2013 
 27.12.2012  Informace o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR 14.1.2013 
 21.12.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 12. 2012 7.1.2013 
 18.12.2012  Dražební vyhláška Werdan Petr 13.2.2013 
 17.12.2012  Veřejná zakázka č. 2/2012 - Rámcová smlouva na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2013 17.1.2013 
 14.12.2012  Rozhodnutí o umístění stavby Hartmanice 31.12.2012 
 14.12.2012  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31.12.2012 
 14.12.2012  Zasedání volební komise 27.12.2012 
 13.12.2012  Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Hartmanice 31.12.2012 
 12.12.2012  Prodej vyřazeného majetku ZŠ Hartmanice 12.1.2013 
 12.12.2012  Oznámení o výsledku výběrového řízení 31.12.2012 
 6.12.2012  Dražební vyhláška Červenka 17.12.2012 
 3.12.2012  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 14.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Štefan Ferenčík ml. 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Štefan Ferenčík st. 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Houška 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Hrach 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Věra Hrubcová 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Kocek 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Koutníková 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Kurc Martin 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Mašek 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Kurc Miroslav 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Václav Novák 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Podroužka 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Szábo 17.12.2012 
 1.12.2012  Oznámení o uložení zásilky Šablaturová 17.12.2012 
 30.11.2012  Oznámení o uložení zásilky Dubina 17.12.2012 
 29.11.2012  Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Hartmanice 14.12.2012 
 27.11.2012  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby prezidenta ČR 28.1.2013 
 27.11.2012  Návrh rozpočtu na rok 2013 14.12.2012 
 27.11.2012  Změny v Návštěvním řádu NP Šumava 13.12.2012 
 20.11.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 11. 2012 6.12.2012 
 19.11.2012  Rozhodnutí o umístění stavby - Domovní ČOV Palvínov 5.12.2012 
 15.11.2012  Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu 3.12.2012 
 12.11.2012  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v Hartmanicích 12.12.2012 
 9.11.2012  Dražební vyhláška Orltová 11.1.2013 
 5.11.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 21.11.2012 
 29.10.2012  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 16.11.2012 
 24.10.2012  Dražební vyhláška Hrádková - VZP 30.11.2012 
 24.10.2012  Dražební vyhláška Hrádková - SSZ 30.11.2012 
 20.10.2012  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Hartmanice 31.1.2013 
 15.10.2012  Zahájení územního řízení ČOV Palvinov 31.10.2012 
 12.10.2012  Výsledky voleb ve volebním okrsku Hartmanice 12.-13.10.2012 31.1.2013 
 11.10.2012  Informace pro zemědělce 31.1.2013 
 5.10.2012  Nabídka pozemků určených k převodu v katastru Chlum u Hartmanic 5.11.2012 
 5.10.2012  Nabídka pozemků určených k převodu v katastru Hořejší Krušec 5.11.2012 
 3.10.2012  Pozvánka na valnou hromadu HS Vlastějov 19.10.2012 
 1.10.2012  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16.11.2012 
 27.9.2012  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu 22.10.2012 
 27.9.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2012 15.10.2012 
 26.9.2012  Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu 12.10.2012 
 19.9.2012  Upozornění občanům 31.1.2013 
 19.9.2012  Rozhodnutí o umístění stavby Přezimovací obůrka Čtyřka Paště 4.10.2012 
 18.9.2012  Rozhodnutí o umístění stavby Přezimovací obůrka Wastl Paště 3.10.2012 
 11.9.2012  Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné pro Těšovský statek s.r.o., Dolejší Těšov 27.9.2012 
 10.9.2012  Rozhodnutí: Stavební úpravy hasičské zbrojnice 26.9.2012 
 10.9.2012  Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 21.9.2012 
 31.8.2012  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Krajského zastupitelstva Plzeňského kraje 15.10.2012 
 31.8.2012  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR 15.10.2012 
 8.8.2012  Zahájení územního řízení - Přezimovací obůrka Čtyřka, Hartmanice, Paště 24.8.2012 
 7.8.2012  Zahájení územního řízení - Přezimovací obůrka Wastl, Hartmanice, Paště 23.8.2012 
 6.8.2012  Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu honebního společenstva Stráž - Volšovy 23.8.2012 
 27.7.2012  Možnost seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Šumava na období 2012-2027 3.9.2012 
 17.7.2012  Stavební řízení - Přístavba hasičské zbrojnice Hartmanice 24.8.2012 
 17.7.2012  Záměr odprodeje stavební parcely v k.ú. Zálužice 3.8.2012 
 16.7.2012  Projekt Veřejně prospěšné práce 16.10.2012 
 12.7.2012  Projekt Veřejně prospěšné práce 13.10.2012 
 9.7.2012  Dražební vyhláška František Bláha 10.8.2012 
 9.7.2012  Dražební vyhláška Martin Pantok (VZP) - ZRUŠENO 10.8.2012 
 9.7.2012  Dražební vyhláška Martin Pantok (OSSZ) - ZRUŠENO 10.8.2012 
 4.7.2012  Dražební vyhláška Vladimír Balda 13.9.2012 
 2.7.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2012 18.7.2012 
 18.6.2012  Konkurz na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Hartmanice 21.7.2012 
 18.6.2012  Nabídka pozemků k náhradním restitucím 18.7.2012 
 11.6.2012   Veřejné zasedání městského zastupitelstva 22.6.2012 
 5.6.2012  Záměr odprodeje pozemku k.ú. Mochov 21.6.2012 
 31.5.2012  Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2011 - návrh 21.6.2012 
 31.5.2012  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2011 21.6.2012 
 29.5.2012  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Mochov 2.7.2012 
 10.5.2012  Dražební vyhláška František Bláha 12.6.2012 
 10.5.2012  Dražební vyhláška Vladimír Nový 12.6.2012 
 17.4.2012  Nařízení Města Sušice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 3.5.2012 
 4.4.2012  Veřejná vyhláška - Finanční úřad v Sušici 17.5.2012 
 29.3.2012  Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 3. 2012 30.4.2012 
 28.3.2012  Dražební vyhláška Miloš Juřica, Alžběta Juřicová 28.4.2012 
 27.3.2012  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích 12.4.2012 
 23.3.2012  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Mochov u Hartmanic 30.4.2012 
 9.3.2012  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 23.3.2012 
 5.3.2012  Záměr odprodeje zemědělské stavby Hartmanice 21.3.2012 
 14.2.2012  Rozhodnutí o umístění stavby - Průtah Hartmanice 1.3.2012 
 9.2.2012  Zpráva o poskytování informací 25.2.2012 
 25.1.2012  Oznámení o zamýšleném převodu pozemku k.ú. Kundratice I 25.4.2012 
 25.1.2012  Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva Volšovy 17.2.2012 
 13.1.2012  Úterý 31.1.2012 - konec lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti 31.1.2012 
 13.1.2012  Dražební vyhláška Iveta Rudová 21.1.2012 
 11.1.2012  Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí k.ú. Mochov u Hartmanic 10.2.2012 
 11.1.2012  Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby k.ú. Mochov u Hartmanic 10.2.2012 
 5.1.2012  Dražební vyhláška Zdeňka Hrádková 7.2.2012 
 2.1.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - průtah Hartmanice str. 1 31.1.2012 
 2.1.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - průtah Hartmanice str. 2 31.1.2012 
 2.1.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - průtah Hartmanice str. 3 31.1.2012 
 2.1.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - průtah Hartmanice str. 4 31.1.2012 
 2.1.2012  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - průtah Hartmanice str. 5 31.1.2012 
 2.1.2012  Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 1012 1.2.2011 
 30.12.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2011 16.1.2012 
 28.12.2011  Veřejná vyhláška - změny v Návštěvním řádu NP Šumava str. 1 16.1.2012 
 28.12.2011  Veřejná vyhláška - změny v Návštěvním řádu NP Šumava str. 2 16.1.2012 
 28.12.2011  Veřejná vyhláška - změny v Návštěvním řádu NP Šumava str. 3 16.1.2012 
 28.12.2011  Veřejná vyhláška - změny v Návštěvním řádu NP Šumava str. 4 16.1.2012 
 28.12.2011  Veřejná vyhláška - změny v Návštěvním řádu NP Šumava str. 5 16.1.2012 
 27.12.2011  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Vlastějov 30.1.2012 
 27.12.2011  Dražební vyhláška Hartmanice strana 1 24.1.2012 
 27.12.2011  Dražební vyhláška Hartmanice strana 2 24.1.2012 
 27.12.2011  Záměr odprodeje pozemků k.ú. Zálužice 11.1.2012 
 20.12.2011  Výběrové řízení - prodej nemovitého majetku státu str. 1 13.1.2012 
 20.12.2011  Výběrové řízení - prodej nemovitého majetku státu str. 2 13.1.2012 
 20.12.2011  Výběrové řízení - prodej nemovitého majetku státu str. 3 13.1.2012 
 20.12.2011  Výběrové řízení - prodej nemovitého majetku státu str. 4 13.1.2012 
 19.12.2011  Výběrové řízení na pronájem restaurace v Kundraticích 31.1.2012 
 6.12.2011  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chlum u Hartmanic 9.1.2012 
 6.12.2011  Návrh rozpočtu na rok 2012 22.12.2011 
 1.12.2011  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Světlá u Hartmanic 2.1.2012 
 1.12.2011  Záměr darovat pozmek v k.ú. Hartmanice II 16.12.2011 
 18.11.2011  Záměr odprodeje pozemků k.ú. Hartmanice I 5.12.2011 
 17.11.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 11. 11. 2010 5.12.2011 
 19.10.2011  Veřejná vyhláška - Uložení písemností Milan Koki 3.11.2011 
 17.10.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 10. 2011 2.11.2011 
 17.10.2011  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích 2.11.2011 
 10.10.2011   Veřejná vyhláška - Uložení písemností Milan Koki 26.10.2011 
 3.10.2011  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 14.10.2011 
 29.9.2011  Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Hartmanice 3.11.2011 
 29.9.2011  Konkurz na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Hartmanice 3.11.2011 
 22.9.2011   Veřejná vyhláška - Uložení písemností Milan Koki 7.10.2011 
 13.9.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 6. 9. 2011 29.9.2011 
 6.9.2011   Veřejná vyhláška - Uložení písemností Milan Koki 21.9.2011 
 25.8.2011  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 7.9.2011 
 8.8.2011  Záměr odprodeje pozemku k.ú. Hartmanice I 23.8.2011 
 8.8.2011  Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Kochánov III 23.8.2011 
 22.7.2011  Částečná revize katastru nemovitostí k.ú. Vlastějov 23.8.2011 
 22.7.2011  Částečná revize katastru nemovitostí k.ú. Světlá u Hartmanic 23.8.2011 
 22.7.2011  Částečná revize katastru nemovitostí k.ú. Chlum u Hartmanic 23.8.2011 
 18.7.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 7. 2011 3.8.2011 
 16.6.2011  Záměr pronájmu části nebytových prostor Hartmanice č. 49 4.7.2011 
 22.5.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2011 7.6.2011 
 6.5.2011  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 18.5.2011 
 2.5.2011  Záměr směny pozemků v k.ú. Chlum u Hartmanic 18.5.2011 
 2.5.2011  Záměr odprodeje pozemků v k.ú. Chlum u Hartmanic 18.5.2011 
 29.4.2011  Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2010 18.5.2011 
 9.3.2011  Veřejná výzva na obsazení pozice Komunitní koordinátor projektu Síť komunitních škol v Pošumaví 25.3.2011 
 25.2.2011  Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 2. 2011 28.3.2011 
 14.2.2011  Zpráva o poskytování informací 2.3.2011 
 1.2.2011  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 18.2.2011 
 26.1.2011  Záměr odprodeje části pozemku v k.ú. Hartmanice II 11.2.2011 
 27.12.2010  Usnesení zastupitelstva ze dne 16.12.2010 12.1.2011 
 17.12.2010  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místních poplatcích 3.1.2011 
 1.12.2010  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 17.12.2010 
 1.12.2010  Návrh rozpočtu 2011 17.12.2010 
 30.11.2010  Záměr prodloužení nájemních smluv na pronájem pozemků a NP 15.12.2010 
 2.11.2010  Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hartmanice 12.11.2010 
 8.10.2010  Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2010 25.10.2010 
 21.9.2010  Veřejná výzva na obsazení pracovního místa samostatný odborný referent městského úřadu 13.10.2010 
 17.9.2010  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 1.10.2010 
 3.9.2010  Záměr směny pozemků v k.ú. Hartmanice II a Kundratice II 20.9.2010 
 5.8.2010  Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kochánov III 20.8.2010 
 2.8.2010  Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 7. 2010 18.8.2010 
 14.6.2010  Ceník vývozu žump platný od 1.7.2010 2.1.2011 
 11.6.2010  Usnesení zastupitelstva ze dne 3. 6. 2010 28.6.2010 
 10.6.2010  Záměr odprodeje části pozemku v k.ú. Štěpanice 28.6.2010 
 3.6.2010  Oznámení o výsledku výběrového řízení na pronájem nebyt. prostor Hartmanice 44 21.6.2010 
 31.5.2010  Záměr odprodeje pozemků v k.ú. Chlum u Hartmanic 16.6.2010 
 31.5.2010  Záměr odprodeje části pozemku v k.ú. Kundratice I 16.6.2010 
 21.5.2010  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 4.6.2010 
 13.5.2010  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 30.5.2010 
 13.5.2010  Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hartmanice I 28.5.2010 
 14.4.2010  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hartmanice I 30.4.2010 
 6.4.2010  Výběrové řízení na pronájem nebyt. prostoru Hartmanice 44 (prodejna) 26.5.2010 
 17.3.2010  Usnesení zastupitelstva ze dne 11. 3. 2010 5.4.2010 
 26.2.2010  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 12.3.2010 
 24.2.2010  Návrh rozpočtu na rok 2010 - PŘÍJMY 13.3.2010 
 24.2.2010  Návrh rozpočtu na rok 2010 - VÝDAJE 12.3.2010 
 3.2.2010  Záměr odprodeje pozemku v k.ú. Hartmanice II 18.2.2010 
 27.1.2010  Výsledek hospodaření sdružení Střední Pošumaví za rok 2009 15.2.2010 
 12.1.2010  Záměr pronájmu části nebytového prostoru Hartmanice 128 28.1.2010 
 7.1.2010  Veřejná výzva na obsazení pracovních míst 25.1.2010 
 22.12.2009  Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009 6.1.2010 
 3.12.2009  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 16.12.2009 
 11.11.2009  Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Kundratice I 27.11.2009 
 11.11.2009  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hartmanice I 27.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 1 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 2 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 3 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 4 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 5 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 6 11.11.2009 
 27.10.2009  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Dobrá Voda - str. 7 11.11.2009 
 23.10.2009  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 5.12.2009 
 23.10.2009  Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 10. 2009 7.11.2009 
 20.10.2009  Oznámení o uložení písemnosti Koutníková 4.11.2009 
 20.10.2009  Stažení pozemků z veřejné nabídky - k.ú. Vlastějov 4.11.2009 
 14.10.2009  Projekt Veřejně prospěšné práce 14.10.2010 
 9.10.2009  Nabídka pozemků určených k převodu Zálužice II 9.11.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 1 23.10.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 2 23.10.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 3 23.10.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 1 23.10.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 2 23.10.2009 
 8.10.2009  Oznámení o spojení územního a stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání str. 3 23.10.2009 
 7.10.2009  Oznámení o stavebním záměru ČOV Hartmanice 8.11.2009 
 6.10.2009  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 16.10.2009 
 1.10.2009  Rozhodnutí o umístění stavby Vlastějov str. 1 16.10.2009 
 1.10.2009  Rozhodnutí o umístění stavby Vlastějov str. 2 16.10.2009 
 1.10.2009  Rozhodnutí o umístění stavby Vlastějov str. 3 16.10.2009 
 1.10.2009  Rozhodnutí o umístění stavby Vlastějov str. 4 16.10.2009 
 1.10.2009  Rozhodnutí o umístění stavby Vlastějov str. 5 16.10.2009 
 22.9.2009  Veřejná vyhláška Křesťan 7.10.2009 
 21.9.2009  Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Štěpanice str. 1 21.12.2009 
 21.9.2009  Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Štěpanice str. 2 21.12.2009 
 14.9.2009  Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení stavebního řízení Dobrá Voda - str. 1 13.10.2009 
 14.9.2009  Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení stavebního řízení Dobrá Voda - str. 2 13.10.2009 
 14.9.2009  Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení stavebního řízení Dobrá Voda - str. 3 13.10.2009 
 10.9.2009  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o nařízení obnovy řízení - určení hranic pozemků v k.ú. Štěpanice: str. 1 25.9.2009 
 10.9.2009  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o nařízení obnovy řízení - určení hranic pozemků v k.ú. Štěpanice: str. 2 25.9.2009 
 10.9.2009  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o nařízení obnovy řízení - určení hranic pozemků v k.ú. Štěpanice: str. 3 25.9.2009 
 9.9.2009  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31.12.2009 
 5.9.2009  Veřejná vyhláška Křesťan František 20.9.2009 
 4.9.2009  Veřejná vyhláška Hrach Zdeněk 19.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 1 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 2 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 3 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 4 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 5 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 6 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 7 18.9.2009 
 3.9.2009  Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastr. území Hartmanice I, Hartmanice II - str. 8 18.9.2009 
 28.8.2009  Oznámení o spojení územního stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k jednání str. 1 12.9.2009 
 28.8.2009  Oznámení o spojení územního stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k jednání str. 2 12.9.2009 
 28.8.2009  Oznámení o spojení územního stav. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k jednání str. 3 12.9.2009 
 26.8.2009  Veřejná vyhláška o zahájení řízení o pozemkových úpravách - k.ú. Kochánov III 10.9.2009 
 7.8.2009  Nabídka pozemků určených k převodu - katastr Kochánov II 7.9.2009 
 31.7.2009  Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Klatovy: ROZHODNUTÍ strana 1 15.8.2009 
 31.7.2009  Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Klatovy: ROZHODNUTÍ strana 2 15.8.2009 
 27.7.2009  Usnesení zastupitelstva ze dne 21.7.2009 11.8.2009 
 21.7.2009  Oznámení o zamýšleném převodu Zálužice - strana 1 21.10.2009 
 21.7.2009  Oznámení o zamýšleném převodu Zálužice - strana 2 21.10.2009 
 20.7.2009  Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 282 a část p.p.č. 376 v k.ú. Dolejší Krušec 4.8.2009 
 11.7.2009  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 22.7.2009 
 1.7.2009  Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 31.7.2009 
 29.6.2009  Veřejná vyhláška - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hartmanice 29.7.2009 
 3.6.2009  Usnesení zastupitelstva ze dne 28.5.2009 18.6.2009 
 3.6.2009  Veřejná vyhláška Šablaturová 18.6.2009 
 1.6.2009  NAŘÍZENÍ č. 3/2009 Krajské veterinární správy 3.1.2010 
 1.6.2009  Změna ordinace - MUDr. Vlková (Sušice) 15.6.2009 
 21.5.2009  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.6.2009 
 20.5.2009  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 29.5.2009 
 19.5.2009  Oznámení o zamýšleném převodu Zálužice 19.8.2009 
 18.5.2009  Rozhodnutí o určení hranic pozemků Štěpanice - str. 1 2.6.2009 
 18.5.2009  Rozhodnutí o určení hranic pozemků Štěpanice - str. 2 2.6.2009 
 18.5.2009  Rozhodnutí o určení hranic pozemků Štěpanice - str. 3 2.6.2009 
 18.5.2009  Rozhodnutí o určení hranic pozemků Štěpanice - str. 4 2.6.2009 
 14.5.2009  Veřejná vyhláška Jarolím 29.5.2009 
 29.4.2009  Podmínky pro poskytnutí půjčky na opravy bytového fondu 25.5.2009 
 29.4.2009  Svoz velkoobjemového odpadu 16.5.2009 
 29.4.2009  Nabídka nepotřebného materiálu - objekt k bydlení + hosp. příslušenství str. 1 14.5.2009 
 29.4.2009  Nabídka nepotřebného materiálu - objekt k bydlení + hosp. příslušenství str. 2 14.5.2009 
 27.4.2009  Výběrové řízení na prodej movitého majetku 11.5.2009 
 20.4.2009  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 20.5.2009 
 17.4.2009  Dražební vyhláška Vladimír Balda strana 1 13.5.2009 
 17.4.2009  Dražební vyhláška Vladimír Balda strana 2 13.5.2009 
 17.4.2009  Dražební vyhláška Vladimír Balda strana 3 13.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - strana 1 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - strana 2 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - strana 3 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - strana 4 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - příloha 1 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - příloha 2 1.5.2009 
 16.4.2009  Návštěvní řád NP Šumava - příloha 3 1.5.2009 
 16.4.2009  Nařízení Správy NP a CHKO Šumava - omezení vstupu Křemelná 1.5.2009 
 16.4.2009  Omezení vstupu Křemelná - mapa s vyznačením 1.5.2009 
 8.4.2009  Veřejná vyhláška - Provádění zeměměřičských prací 16.12.2009 
 1.4.2009  Oznámení o výsledku výběrového řízení na pronájem nebytových prostor 16.4.2009 
 27.3.2009  Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj - strana 1 11.4.2009 
 27.3.2009  Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj - strana 2 11.4.2009 
 27.3.2009  Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj - strana 3 11.4.2009 
 27.3.2009  Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj - strana 4 11.4.2009 
 13.3.2009  Finanční úřad v Sušici - Rozšířené úřední hodiny v březnu 2009 31.3.2009 
 9.3.2009  Nařízení Státní veterinární správy strana 1 3.10.2009 
 9.3.2009  Nařízení Státní veterinární správy strana 2 3.10.2009 
 9.3.2009  Nařízení Státní veterinární správy strana 3 3.10.2009 
 9.3.2009  Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 3. 2009 24.3.2009 
 3.3.2009  Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Kochánov II, strana 1 3.6.2009 
 3.3.2009   Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Kochánov II, strana 2 3.6.2009 
 3.3.2009   Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Hartmanice I 3.6.2009 
 3.3.2009  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kundratice I 18.3.2009 
 3.3.2009  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kundratice I 18.3.2009 
 2.3.2009  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru - restaurace 31.3.2009 
 26.2.2009  Oznámení o obnově katastrálního operátu 13.3.2009 
 26.2.2009  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 13.3.2009 
 26.2.2009  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 6.3.2009 
 18.2.2009  Návrh rozpočtu města Hartmanice na rok 2009 5.3.2009 
 18.2.2009  Záměr prodeje případně směny pozemků 5.3.2009 
 11.2.2009  Životní podmínky 2009 - výběrové šetření v domácnostech 11.5.2009 
 4.2.2009  Nabídka pozemků určených k převodu v katastru Dolejší Těšov 4.3.2009 
 23.1.2009  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 23.2.2009 
 8.1.2009  Záměr prodeje pozemkové parcely 23.1.2009 
 19.12.2008  Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2008 3.1.2009 
 18.12.2008  Záměr prodeje podzemní stavby (sklepa) v k.ú. Kundratice 2.1.2009 
 16.12.2008  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 2.2.2009 
 3.12.2008  Veřejná vyhláška - Vymezení zastavěného území města Hartmanice strana 1 18.12.2008 
 3.12.2008  Veřejná vyhláška - Vymezení zastavěného území města Hartmanice strana 2 18.12.2008 
 3.12.2008  Veřejná vyhláška - Vymezení zastavěného území města Hartmanice strana 3 18.12.2008 
 3.12.2008  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 12.12.2008 
 2.12.2008  Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu 31.12.2008 
 21.11.2008  Stavební úpravy stájí - Štěpanice strana1 11.12.2008 
 21.11.2008  Stavební úpravy stájí - Štěpanice strana2 11.12.2008 
 19.11.2008  Rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem str. 2 4.12.2008 
 19.11.2008  Rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem str. 1 4.12.2008 
 12.11.2008  Nabídka pozemků k pronájmu Mochov 31.12.2008 
 12.11.2008  Nabídka pozemků k pronájmu Chlum 31.12.2008 
 12.11.2008  Nabídka pozemků k pronájmu Dolejší Těšov 31.12.2008 
 24.10.2008  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím katastr Chlum 24.11.2008 
 23.10.2008  Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 10.11.2008 
 23.10.2008  Oznámení o vyložení soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků Chlum 10.11.2008 
 23.10.2008  Oznámení o vyložení soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků Zálužice 10.11.2008 
 23.10.2008  NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 10.11.2008 
 6.10.2008  Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu str. 1 13.11.2008 
 6.10.2008  Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu str. 2 13.11.2008 
 6.10.2008  Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu str. 3 13.11.2008 
 6.10.2008  Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu str. 4 13.11.2008 
 1.10.2008  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 19.10.2008 
 1.10.2008  Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje str. 2 15.10.2008 
 1.10.2008  Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje str. 1 15.10.2008 
 30.9.2008  Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 15.11.2008 
 23.9.2008  Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 9. 2008 8.10.2008 
 17.9.2008  Oznámení o zamýšleném převodu strana 1 17.12.2008 
 17.9.2008  Oznámení o zamýšleném převodu strana 2 17.12.2008 
 17.9.2008  Oznámení o vyložení soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků 2.10.2008 
 15.9.2008  Nabídka volných míst 30.12.2008 
 15.9.2008  Návrh vymezení zastavěného území města Hartmanice 15.10.2008 
 4.9.2008  Veřejná vyhláška o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 19.9.2008 
 3.9.2008  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 19.9.2008 
 2.9.2008  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 18.10.2008 
 1.9.2008  Nabídka pozemků k náhradním restitucím katastr Hořejší Krušec 1.10.2008 
 1.9.2008  Nabídka pozemků k náhradním restitucím katastr Dolejší Těšov 1.10.2008 
 1.9.2008  Nabídka pozemků k náhradním restitucím katastr Zálužice I 1.10.2008 
 1.9.2008  Veřejná vyhláška - Strapková 16.9.2008 
 27.8.2008  Kolaudační rozhodnutí Kundratice strana 1 11.9.2008 
 27.8.2008  Kolaudační rozhodnutí Kundratice strana 2 11.9.2008 
 20.8.2008  Veřejná vyhláška - stavební povolení Hartmanice strana 1 4.9.2008 
 20.8.2008  Veřejná vyhláška - stavební povolení Hartmanice strana 2 4.9.2008 
 20.8.2008  Veřejná vyhláška - stavební povolení Hartmanice strana 3 4.9.2008 
 20.8.2008  Veřejná vyhláška - stavební povolení Hartmanice strana 4 4.9.2008 
 20.8.2008  Veřejná vyhláška - stavební povolení Hartmanice strana 5 4.9.2008 
 15.8.2008  Nabídka pozemků určených k převodu Loučová 15.9.2008 
 15.8.2008  Nabídka pozemků určených k převodu Hořejší Těšov 15.9.2008 
 15.8.2008  Nabídka pozemků určených k převodu Chlum u Hartmanic 15.9.2008 
 13.8.2008  Veřejná vyhláška Strapková 28.8.2008 
 12.8.2008  Státní rostlinolékařská správa - Rozhodnutí strana 1 27.8.2008 
 12.8.2008  Státní rostlinolékařská správa - Rozhodnutí strana 2 27.8.2008 
 12.8.2008  Státní rostlinolékařská správa - Rozhodnutí strana 3 27.8.2008 
 12.8.2008  Státní rostlinolékařská správa - Rozhodnutí strana 4 27.8.2008 
 12.8.2008  Státní rostlinolékařská správa - Rozhodnutí strana 5 27.8.2008 
 11.8.2008  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Ekofarma Hartmanice strana 1 26.8.2008 
 11.8.2008  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Ekofarma Hartmanice strana 2 26.8.2008 
 11.8.2008  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Ekofarma Hartmanice strana 3 26.8.2008 
 11.8.2008  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Ekofarma Hartmanice strana 4 26.8.2008 
 11.8.2008  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby Ekofarma Hartmanice strana 5 26.8.2008 
 9.8.2008  Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků 16.9.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Srní strana 1 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Srní strana 2 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Srní strana 3 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Srní strana 4 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Srní strana 5 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška o povolení vstupovat na pozemky - Zálužice 7.8.2008 
 23.7.2008  Veřejná vyhláška o povolení vstupovat na pozemky - Chlum 7.8.2008 
 22.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Prášily strana 1 6.8.2008 
 22.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Prášily strana 2 6.8.2008 
 22.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Prášily strana 3 6.8.2008 
 22.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Prášily strana 4 6.8.2008 
 22.7.2008  Veřejná vyhláška - Honitba ÚP Prášily strana 5 6.8.2008 
 16.7.2008  Veřejná vyhláška - kolaudační řízení Kundratice strana 1 31.7.2008 
 16.7.2008  Veřejná vyhláška - kolaudační řízení Kundratice strana 2 31.7.2008 
 15.7.2008  Veřejná vyhláška Strapková 30.7.2008 
 14.7.2008  Oznámení o spojení územního a stavebního řízení Hartmanice, Potůček - strana 1 29.7.2008 
 14.7.2008  Oznámení o spojení územního a stavebního řízení Hartmanice, Potůček - strana 2 29.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Usnesení o spojení řízení 26.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Usnesení o spojení řízení strana 2 26.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Oznámení o zahájení společného správního řízení strana 1 26.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Oznámení o zahájení společného správního řízení strana 2 26.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Oznámení o zahájení společného správního řízení strana 3 26.7.2008 
 11.7.2008  Státní rostlinolékařská správa - Specifikace účastníků řízení 26.7.2008 
 7.7.2008  Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje strana 1 20.8.2008 
 7.7.2008  Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje strana 2 20.8.2008 
 7.7.2008  Usnesení zastupitelstva ze dne 26.6.2008 22.7.2008 
 1.7.2008  Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy 30.12.2008 
 27.6.2008  Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků 5.8.2008 
 19.6.2008  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti František Křesťan 4.7.2008 
 18.6.2008  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 27.6.2008 
 14.6.2008  Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu - strana 1 22.7.2008 
 14.6.2008  Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu - strana 2 22.7.2008 
 14.6.2008  Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu - strana 3 22.7.2008 
 14.6.2008  Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu - strana 4 22.7.2008 
 14.6.2008  Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu - strana 5 22.7.2008 
 13.6.2008  Veřejná vyhláška - Uznání honitby na území NP Šumava: Prášily - strana 1 28.6.2008 
 13.6.2008  Veřejná vyhláška - Uznání honitby na území NP Šumava: Srní - strana 2 28.6.2008 
 13.6.2008  Veřejná vyhláška - Uznání honitby na území NP Šumava: Prášily - strana 2 28.6.2008 
 13.6.2008  Veřejná vyhláška - Uznání honitby na území NP Šumava: Srní - strana 1 28.6.2008 
 11.6.2008  Rozhodnutí o změně stavby strana 4 26.6.2008 
 11.6.2008  Rozhodnutí o změně stavby strana 1 26.6.2008 
 11.6.2008  Rozhodnutí o změně stavby strana 2 26.6.2008 
 11.6.2008  Rozhodnutí o změně stavby strana 3 26.6.2008 
 9.6.2008  Nabídka pozemků určených k převodu 9.7.2008 
 6.6.2008  Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 5. 2008 21.6.2008 
 4.6.2008  Veřejná vyhláška - stavební úpravy Ekofarma K+H s.r.o. - strana 2 19.6.2008 
 4.6.2008  Veřejná vyhláška - stavební úpravy Ekofarma K+H s.r.o. - strana 1 19.6.2008 
 30.5.2008  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti 14.6.2008 
 30.5.2008  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti - strana 2 14.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 1 13.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 2 13.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 3 13.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 4 13.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 5 13.6.2008 
 29.5.2008  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hartmanice - strana 6 13.6.2008 
 22.5.2008  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 30.5.2008 
 14.5.2008  Veřejná vyhláška - Kadeřábek 29.5.2008 
 13.5.2008  OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU - strana 1 13.8.2008 
 13.5.2008  OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU - strana 2 13.8.2008 
 13.5.2008  OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU - strana 3 13.8.2008 
 30.4.2008  Oznámení zemědělcům 15.5.2008 
 25.4.2008  Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 31.5.2008 
 24.4.2008  Veřejná vyhláška - Řízení o pozemkových úpravách v KÚ Loučová 9.5.2008 
 23.4.2008  Veřejná vyhláška - Výzva: Vyjádření k podanému odvolání 8.5.2008 
 23.4.2008  Veřejná vyhláška - Výzva: Vyjádření k podanému odvolání strana 2 8.5.2008 
 17.4.2008  Veřejná vyhláška Hrach Zdeněk 2.5.2008 
 11.4.2008  Veřejná vyhláška - Pozemkový úřad Klatovy 26.4.2008 
 11.4.2008  Veřejná vyhláška - Pozemkový úřad Klatovy 26.4.2008 
 9.4.2008  Rozhodnutí o umístění stavby str. 1 24.4.2008 
 9.4.2008  Rozhodnutí o umístění stavby str. 2 24.4.2008 
 9.4.2008  Rozhodnutí o umístění stavby str. 3 24.4.2008 
 9.4.2008  Rozhodnutí o umístění stavby str. 4 24.4.2008 
 9.4.2008  Rozhodnutí o umístění stavby str. 5 24.4.2008 
 3.4.2008  Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany lokality Šumava - strana 2 18.6.2008 
 3.4.2008  Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany lokality Šumava 18.6.2008 
 1.4.2008  Usnesení - Dražební jednání se nekoná 30.4.2008 
 20.3.2008  Dražební vyhláška - Šablaturová 25.3.2008 
 20.3.2008  Dražební vyhláška - Sobotka 25.3.2008 
 18.3.2008  NAŘÍZENÍ č. 3/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 2.4.2008 
 18.3.2008  Veřejná vyhláška - rozhodnutí: Stavební úpravy a přístavba RD str. 2 2.4.2008 
 18.3.2008  Veřejná vyhláška - rozhodnutí: Stavební úpravy a přístavba RD str. 3 2.4.2008 
 18.3.2008  Veřejná vyhláška - rozhodnutí: Stavební úpravy a přístavba RD str. 4 2.4.2008 
 18.3.2008  Veřejná vyhláška - rozhodnutí: Stavební úpravy a přístavba RD 2.4.2008 
 10.3.2008  Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2008 25.3.2008 
 6.3.2008  Usnesení - Dražební vyhláška str. 1 2.4.2008 
 6.3.2008  Usnesení - Dražební vyhláška str. 2 2.4.2008 
 6.3.2008  Usnesení - Dražební vyhláška 11.3.2008 
 3.3.2008  Daň z příjmů - rozšířené úřední hodiny 31.3.2008 
 27.2.2008  Podmínky pro poskytnutí půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu 26.3.2008 
 27.2.2008  Dražební vyhláška 4.3.2008 
 22.2.2008  Veřejná vyhláška - Spojení územního a stavebního řízení Hartmanice 8.3.2008 
 22.2.2008  Veřejná vyhláška - Spojení územního a stavebního řízení Hartmanice strana 2 8.3.2008 
 22.2.2008  Veřejná vyhláška - Spojení územního a stavebního řízení Hartmanice strana 3 8.3.2008 
 20.2.2008  Dražební vyhláška - Švejd 1.4.2008 
 20.2.2008  Dražební vyhláška - Švejd: strana 2 1.4.2008 
 14.2.2008  Rozpočet 2008 - Příjmy strana 2 29.2.2008 
 14.2.2008  Rozpočet 2008 - Příjmy 29.2.2008 
 14.2.2008  Rozpočet 2008 - Výdaje 29.2.2008 
 13.2.2008  Veřejné zasedání městského zastupitelstva 1.3.2008 
 12.2.2008  Rozhodnutí o umístění stavby: Prostřední Krušec - str. 1 27.2.2008 
 12.2.2008  Rozhodnutí o umístění stavby: Prostřední Krušec - str. 2 27.2.2008 
 12.2.2008  Rozhodnutí o umístění stavby: Prostřední Krušec - str. 3 27.2.2008 
 12.2.2008  Rozhodnutí o umístění stavby: Prostřední Krušec - str. 4 27.2.2008 
 6.2.2008  Výběrové řízení - Praktický lékař pro děti a dorost 4.3.2008 
 6.2.2008  Zajištění lékařské péče v dětské ordinaci 4.3.2008 
 5.2.2008  Veřejná vyhláška - pokračování územního řízení 20.2.2008 
 5.2.2008  Veřejná vyhláška - pokračování územního řízení, strana 2 20.2.2008 
 22.1.2008  Veřejná vyhláška o vystavení návrhu změn map BPEJ - Hartmanice II 25.2.2008 
 17.1.2008  Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení Prostřední Krušec 1.2.2008 
 17.1.2008  Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení Prostřední Krušec strana 2 1.2.2008 
 6.12.2007  Usnesení zastupitelstva ze dne 29.11.2007 21.12.2007 
 27.11.2007  OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU 27.2.2008 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 1 8.12.2007 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 2 8.12.2007 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 3 8.12.2007 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 4 8.12.2007 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 5 8.12.2007 
 23.11.2007  Veřejná vyhláška - umístění stavby Světlá, strana 6 8.12.2007 
 20.11.2007  Veřejná vyhláška - Vlasta Vůchová 5.12.2007 
 13.11.2007  NAŘÍZENÍ č. 9/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 17.3.2008 
 13.11.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností František Křesťan 28.11.2007 
 8.11.2007  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby str. 3 23.11.2007 
 8.11.2007  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby str. 1 23.11.2007 
 8.11.2007  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby str. 2 23.11.2007 
 8.11.2007  Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby str. 4 23.11.2007 
 6.11.2007  NAŘÍZENÍ č. 8/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 6.12.2007 
 5.11.2007  Veřejná vyhláška o vystavení návrhu změn map BPEJ - Kundratice I 5.12.2007 
 5.11.2007  Veřejná vyhláška o vystavení návrhu změn map BPEJ - Kundratice II 5.12.2007 
 19.10.2007  ČEZ - Výzva ke kácení a okleštění stromoví 30.11.2007 
 16.10.2007  Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení 31.10.2007 
 12.10.2007  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 12.11.2007 
 12.10.2007  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 12.11.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 1 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 2 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 3 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 4 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 5 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 6 12.10.2007 
 27.9.2007  Rozhodnutí o umístění stavby str. 7 12.10.2007 
 27.9.2007  Veřejná vyhláška - zamítnutí odvolání str. 1 12.10.2007 
 27.9.2007  Veřejná vyhláška - zamítnutí odvolání str. 2 12.10.2007 
 27.9.2007  Veřejná vyhláška - zamítnutí odvolání str. 3 12.10.2007 
 27.9.2007  Usnesení zastupitelstva ze dne 20.9.2007 12.10.2007 
 14.9.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - uložení písemností 29.9.2007 
 13.9.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 28.9.2007 
 13.9.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ str. 2 28.9.2007 
 12.9.2007  Nařízení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 17.3.2008 
 17.8.2007  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 17.9.2007 
 17.8.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MÚ Sušice - zahájení územního řízení 1.9.2007 
 17.8.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MÚ Sušice - zahájení územního řízení str. 2 1.9.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Poustka 22.8.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Poustka - strana 2 22.8.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Žežulka 22.8.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Žežulka - strana 2 22.8.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Kříženecké mokřady 22.8.2007 
 7.8.2007  Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Kříženecké mokřady - str. 2 22.8.2007 
 25.7.2007  Přerušení dodávky elektřiny dne 13.8.2007 v obci Hořejší Krušec 13.8.2007 
 25.7.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - uložení písemností_1 9.8.2007 
 25.7.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - uložení písemností_2 9.8.2007 
 24.7.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - uložení písemností 8.8.2007 
 17.7.2007  Nabídka budov PF ČR k náhradním restitucím 15.8.2007 
 11.7.2007  Informace zemědělcům 31.7.2007 
 11.7.2007  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o uložení zásilky 26.7.2007 
 10.7.2007  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 25.7.2007 
 10.7.2007  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - část 2 25.7.2007 
 9.7.2007  Usnesení zastupitelstva ze dne 28.6.2007 24.7.2007 
 29.6.2007  Mimořádná veterinární opatření 17.3.2008 
 29.6.2007  Mimořádná veterinární opatření - strana 2 17.3.2008 
 27.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 12.7.2007 
 27.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 12.7.2007 
 25.6.2007  Nabídka pozemků strana 3 25.7.2007 
 25.6.2007  Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 25.7.2007 
 25.6.2007  Nabídka pozemků strana 2 25.7.2007 
 25.6.2007  Nabídka pozemků strana 4 25.7.2007 
 25.6.2007  Nabídka pozemků strana 5 25.7.2007 
 21.6.2007  Oznámení Správy NP a CHKO Šumava 6.7.2007 
 18.6.2007  Výzva - Vyjádření k podanému odvolání strana 1 3.7.2007 
 18.6.2007  Výzva - Vyjádření k podanému odvolání strana 2 3.7.2007 
 18.6.2007  Výzva - Vyjádření k podanému odvolání strana 3 3.7.2007 
 12.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 27.6.2007 
 8.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 23.6.2007 
 5.6.2007  Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 28.6.2007 
 5.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 20.6.2007 
 5.6.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 20.6.2007 
 1.6.2007  Povolení k odběru vod 2.7.2007 
 1.6.2007  Povolení k vypouštění odpadních vod 2.7.2007 
 16.5.2007  Veřejná vyhláška - jednání k pozemkovým úpravám v kú Hartmanice I. a II. 31.5.2007 
 16.5.2007  Veřejná vyhláška - jednání k pozemkovým úpravám v kú Kundratice I. a II. 31.5.2007 
 7.5.2007  Pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Kundratice I 31.12.2007 
 7.5.2007  Veřejná vyhláška o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek 31.12.2007 
 7.5.2007  NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj 22.5.2007 
 30.4.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 15.5.2007 
 27.4.2007  Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí 31.5.2007 
 27.4.2007  Vyhláška - seznam o vyměření daně z nemovitostí 31.5.2007 
 26.4.2007  Veřejná vyhláška - uložení písemností 10.5.2007 
 23.4.2007  Oznámení - zahájení územního řízení 8.5.2007 
 23.4.2007  Oznámení - zahájení územního řízení str. 2 8.5.2007 
 16.4.2007  Zahájení zjišťovacího řízení str. 2 1.5.2007 
 16.4.2007  Oznámení o uložení písemnosti 1.5.2007 
 16.4.2007  Zahájení zjišťovacího řízení str. 1 1.5.2007 
 12.4.2007  Veřejná vyhláška o povolení vstupovat a vjíždět na pozemky 27.4.2007 
 12.4.2007  Veřejná vyhláška o zahájení řízení o upřesnění hranic přídělů 27.4.2007 
 30.3.2007  Usnesení zastupitelstva ze dne 22.3.2007 15.4.2007 
 28.2.2007  Oznámení o zamýšleném převodu 28.5.2007 
 21.12.2006  Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2006 3.1.2007 
 3.11.2006  Usnesení zastupitelstva ze dne 2.11.2006 18.11.2006 
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky