Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00

Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 23.9.2021  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.10.2021 
 20.9.2021  Dočasná změna otvírací doby pošty Hartmanice od 22.9. do 1.10.2022 2.10.2021 
 16.9.2021  Rozpočtové opatření 6/2021 30.6.2022 
 14.9.2021  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 24.8.2021  Oznámení starosty Města Hartmanice o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konané 8.10. a 9.10.2021 11.10.2021 
 9.8.2021  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 10.10.2021 
 5.8.2021  Rozpočtové opatření 5/2021 30.6.2022 
 28.7.2021  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hartmanice na rok 2021 - podpora cykloturistiky 28.7.2024 
 13.7.2021  Závěrečný účet za rok 2020 30.6.2022 
 30.6.2021  Rozpočtové opatření 4/2021 30.6.2022 
 15.6.2021  Rozpočtové opatření 3/2021 30.6.2022 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - odprodej i nákup částí pozemků pozemku v k. ú. Vlastejov a v k. ú. Hartmanice I 0.0.0000 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - zřízení věcného břemene na oozemku v k. ú . Chlum u Hartmanic 0.0.0000 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - propachtování části pozemku v k. ú. Hartmanice I 0.0.0000 
 1.6.2021  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 31.5.2024 
 30.4.2021  Rozpočtové opatření 2/2021 30.6.2022 
 30.4.2021  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020 pro Město Hartmanice 31.12.2021 
 15.3.2021  Rozpočtové opatření 1/2021 30.6.2022 
 12.1.2021  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v k. ú. Hartmanice II 2.3.2022 
 12.1.2021  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v k. ú. Kochánov III 2.3.2022 
 12.1.2021  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v k. ú. Hartmanice I 1.1.2022 
 4.1.2021  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 3.1.2024 
 4.1.2021  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2024 30.6.2022 
 4.1.2021  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2021 30.6.2022 
 29.12.2020  Schválený rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2022 
 29.12.2020  Schválený rozpočet ZŠ Hartmanice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2022 
 20.11.2020  Nová autobusová linka Praha - Hartmanice 0.0.0000 
 6.10.2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 0.0.0000 
 17.4.2020  Výstraha - stodůlecký most přes Křemelnou zcela uzavřen i pro pěší z důvodu havarijního stavu spodní konstrukce 0.0.0000 
 8.4.2020  Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 7.4.2023 
 1.1.2020  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2022 
 13.12.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 15.11.2019  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice - Oblastní charitě Sušice 15.11.2021 
 2.9.2019  Opatření obecné povahy Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 4.4.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy odchylná od opatření lesního zákona 31.12.2022 
 1.4.2019  Smlouva o poskytnutí účelové dotace 31.3.2022 
 1.1.2019  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2021 
 3.10.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Muzeum Šumava 3.10.2021 
 25.5.2018  Ochrana osobních údajů - GDPR 0.0.0000 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 0.0.0000 
 1.1.2017  8. Rozpočet 0.0.0000 
 30.12.2016  Program rozvoje města Hartmanice 0.0.0000 
 30.11.2015  Výzva vlastníkům nemovitosti 31.12.2023 
 4.8.2015  Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici 0.0.0000 
 12.12.2014  Předání nové aplikace MPVaK vlastníkům vodohospodářského majetku a žádost o součinnost 0.0.0000 
 18.4.2014  Nemovitosti, jejichž vlastník není zapsaný v katastru nemovitostí 22.4.2024 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky