Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 25.6.2019  Výběrové řízení Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 23.7.2019 
 25.6.2019  Zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením 10.7.2019 
 21.6.2019  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 8.7.2019 
 18.6.2019  Rozpočtové opatření 3/2019 30.6.2020 
 18.6.2019  Rozpočtové opatření 4/2019 30.6.2020 
 17.6.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2019 30.9.2019 
 12.6.2019  Závěrečný účet za rok 2018 30.6.2020 
 7.5.2019  Rozpočtové opatření 2/2019 30.6.2020 
 27.4.2019  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 pro obec Hartmanice 31.12.2019 
 4.4.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy odchylná od opatření lesního zákona 31.12.2022 
 1.4.2019  Smlouva o poskytnutí účelové dotace 31.3.2022 
 1.4.2019  Rozpočtové opatření 1/2019 30.6.2020 
 18.3.2019  Usnesení zastupitelstva ze dne 7.3.2019 0.0.0000 
 1.1.2019  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2021 
 1.1.2019  Schvélený rozpočet Města Hartmanice na rok 2019 30.6.2020 
 1.1.2019  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2022 30.6.2020 
 1.1.2019  Rozpočtové opatření 11/2018 30.6.2019 
 17.12.2018  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dodávky el. energie pro Město Hartmanice 0.0.0000 
 1.12.2018  Střednědobý výhled rozpoctu MŠ Hartmanice na roky 2020 a 2021 30.6.2020 
 1.12.2018  Střednědobý výhled rozpoctu ZŠ Hartmanice na roky 2020 a 2021 30.6.2020 
 29.11.2018  Rozpočtové opatření 10/2018 30.6.2019 
 19.11.2018  Zrušení výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro Město Hartmanice 0.0.0000 
 13.11.2018  Usnesení a závěry z ustavující schůze Zastupitelstva Města Hartmanice ze dne 1.11.2018 0.0.0000 
 30.10.2018  Rozpočtové opatření 8/2018 30.6.2019 
 30.10.2018  Rozpočtové opatření 9/2018 30.6.2019 
 8.10.2018  Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hartmanice a do Senátu Parlamentu ČR ze dne 5.a 6.10.2018 0.0.0000 
 3.10.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Muzeum Šumava 3.10.2021 
 17.9.2018  Rozpočtove opatření 6/2018 30.6.2019 
 17.9.2018  Rozpoctove opatreni 7/2018 30.6.2019 
 6.8.2018  Nebezpečí požárů - výstraha ČHMÚ 0.0.0000 
 25.7.2018  Závěrečný účet za rok 2017 30.6.2019 
 20.7.2018  Doručení rozhodnutí o uznání honitby Správy NP Šumava s názvem ,,ÚP Srní'' na území NP Šumava veřejnou vyhláškou 0.0.0000 
 17.7.2018  Rozpočtové opatření 5/2018 30.6.2019 
 4.6.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 24.5.2018 0.0.0000 
 25.5.2018  Rozpočtové opatření 4/2018 30.6.2019 
 25.5.2018  Rozpočtové opatření 3/2018 30.6.2019 
 25.5.2018  Ochrana osobních údajů - GDPR 0.0.0000 
 20.4.2018  Rozpočtové opatření 2/2018 30.6.2019 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 0.0.0000 
 6.3.2018  Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 29.11.2019 
 2.2.2018  ,,II/145 a II/190 Průtah Hartmanice'' - výzva k podání nabídky 0.0.0000 
 31.1.2018  Rozpočtové opatření 1/2018 30.6.2019 
 1.1.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1.1.2021 
 1.1.2018  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2018 30.6.2019 
 1.1.2018  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2021 30.6.2019 
 27.12.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2017 0.0.0000 
 15.12.2017  Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ Hartmanice 30.6.2019 
 15.12.2017  Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ Hartmanice 30.6.2019 
 10.11.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 2.11.2017 0.0.0000 
 23.10.2017  Výsledky hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017 - za obec Hartmanice 0.0.0000 
 10.10.2017  Upozornění - uprchlý vlk z Bavorska přešel na Šumavu 0.0.0000 
 4.8.2017  Usnesení zastupitelstva ze dne 3.8. 2017 0.0.0000 
 21.4.2017  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 0.0.0000 
 20.4.2017  Informace k zasílání složenek pro platby daně nemovitých věcí od roku 2017 0.0.0000 
 1.4.2017  Veřejnoprávní smlouva - dopravní obslužnost 31.3.2020 
 1.1.2017  8. Rozpočet 0.0.0000 
 1.1.2017  Schválený rozpočet na rok 2017 0.0.0000 
 1.1.2017  Střednědobý výhled rozpočtu města Hartmanice 0.0.0000 
 30.12.2016  Program rozvoje města Hartmanice 0.0.0000 
 19.12.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice 19.12.2019 
 11.7.2016  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice 11.7.2019 
 30.11.2015  Výzva vlastníkům nemovitosti 31.12.2023 
 4.8.2015  Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici 0.0.0000 
 23.3.2015  Dotace - Kompostárna Hartmanice 0.0.0000 
 23.3.2015  Dotace - Pořízení lesnické techniky na zpracování a manipulaci s dřevní hmotou na území Hartmanic 0.0.0000 
 12.12.2014  Předání nové aplikace MPVaK vlastníkům vodohospodářského majetku a žádost o součinnost 0.0.0000 
 18.4.2014  Nemovitosti, jejichž vlastník není zapsaný v katastru nemovitostí 22.4.2024 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky