Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 29.10.2020  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka el. energie pro město Hartmanice 19.11.2020 
 23.10.2020  Rozpočtové opatření 8/2020 30.6.2021 
 22.10.2020  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Města Hartmanice na 29.10.2020 30.10.2020 
 19.10.2020  Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 21.1.2021 
 19.10.2020  Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 2.11.2020 ve správním území Hartmanic 3.11.2020 
 19.10.2020  Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 30.10.2020 ve správním území Hartmanic - Světlá 1.11.2020 
 12.10.2020  Úřední hodiny Městského úřadu Hartmanice od 12.10.2020 0.0.0000 
 6.10.2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 0.0.0000 
 30.9.2020  Rozpočtové opatření 7/2020 30.6.2021 
 17.9.2020  Prodej pozemků ve správním území Města Hartmanice 1.12.2020 
 4.9.2020  Rozpočtové opatření 6/2020 30.6.2021 
 27.8.2020  Nošení roušek od 1.září 2020 0.0.0000 
 20.8.2020  Rozpočtové opatření 5/2020 30.6.2021 
 18.8.2020  Integrované šetření v zemědělství 31.10.2020 
 9.7.2020  Rozpočtové opatření 4/2020 30.6.2021 
 30.6.2020  Sušická nemocnice - přehled poskytovaných zdravotnických služeb 28.1.2021 
 17.6.2020  Závěrečný účet za rok 2019 30.6.2021 
 16.6.2020  Rozpočtové opatření 3/2020 30.6.2021 
 20.5.2020  Rozpočtové opatření 2/2020 30.6.2021 
 24.4.2020  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 pro Město Hartmanice 31.12.2020 
 17.4.2020  Úřední hodiny Městského úřadu Hartmanice od 20.4.2020 0.0.0000 
 17.4.2020  Výstraha - stodůlecký most přes Křemelnou zcela uzavřen i pro pěší z důvodu havarijního stavu spodní konstrukce 0.0.0000 
 8.4.2020  Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 7.4.2023 
 8.4.2020  Rozpočtové opatření 1/2020 30.6.2021 
 2.1.2020  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2020 30.6.2021 
 2.1.2020  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2023 30.6.2021 
 1.1.2020  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2022 
 13.12.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 12.12.2019  Schválený rozpočet MŠ 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2021 
 12.12.2019  Schválený rozpočet ZŠ 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2021 
 15.11.2019  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice - Oblastní charitě Sušice 15.11.2021 
 2.9.2019  Opatření obecné povahy Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 4.4.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy odchylná od opatření lesního zákona 31.12.2022 
 1.4.2019  Smlouva o poskytnutí účelové dotace 31.3.2022 
 28.3.2019  Uzavírka silnice Dlouhá Ves - Radešov 0.0.0000 
 1.1.2019  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2021 
 3.10.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Muzeum Šumava 3.10.2021 
 6.8.2018  Nebezpečí požárů - výstraha ČHMÚ 0.0.0000 
 25.5.2018  Ochrana osobních údajů - GDPR 0.0.0000 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 0.0.0000 
 1.1.2018  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1.1.2021 
 1.1.2017  8. Rozpočet 0.0.0000 
 30.12.2016  Program rozvoje města Hartmanice 0.0.0000 
 30.11.2015  Výzva vlastníkům nemovitosti 31.12.2023 
 4.8.2015  Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici 0.0.0000 
 23.3.2015  Dotace - Kompostárna Hartmanice 0.0.0000 
 23.3.2015  Dotace - Pořízení lesnické techniky na zpracování a manipulaci s dřevní hmotou na území Hartmanic 0.0.0000 
 12.12.2014  Předání nové aplikace MPVaK vlastníkům vodohospodářského majetku a žádost o součinnost 0.0.0000 
 18.4.2014  Nemovitosti, jejichž vlastník není zapsaný v katastru nemovitostí 22.4.2024 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky