Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00

Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 17.1.2022  Zahájení řízení ve věci kácení stromů -

v k. ú. Dolejší Těšov

28.1.2022 
 11.1.2022  Vyhlášení revize katastru nemovitostí 1.6.2023 
 3.1.2022  Informace k daňovému přiznání pro daň z nemovitosti 8.2.2022 
 3.1.2022  Záměr pronájmu nebytových prostor v Hartmanicích. 1.2.2022 
 3.1.2022  Oznámení výsledku nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v Kundraticích. 19.1.2022 
 3.1.2022  Oznámení výsledku nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v Hartmanicích. 19.1.2022 
 27.12.2021  Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2021 31.3.2022 
 22.12.2021  Rozpočtové opatření 10/2021 30.6.2022 
 10.12.2021  Schválený rozpočet MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ do roku 2024 30.6.2023 
 10.12.2021  Schválený rozpočet ZŠ na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ do roku 2024 30.6.2023 
 1.12.2021  Rozpočtové opatření 9/2021 30.6.2022 
 16.11.2021  Rozpočtové opatření 8/2021 30.6.2022 
 2.11.2021  Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku 3.2.2022 
 19.10.2021  Rozpočtové opatření 7/2021 30.6.2022 
 15.10.2021  Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1.4.2022 
 16.9.2021  Rozpočtové opatření 6/2021 30.6.2022 
 14.9.2021  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 5.8.2021  Rozpočtové opatření 5/2021 30.6.2022 
 28.7.2021  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hartmanice na rok 2021 - podpora cykloturistiky 28.7.2024 
 13.7.2021  Závěrečný účet za rok 2020 30.6.2022 
 30.6.2021  Rozpočtové opatření 4/2021 30.6.2022 
 15.6.2021  Rozpočtové opatření 3/2021 30.6.2022 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - odprodej i nákup částí pozemků pozemku v k. ú. Vlastejov a v k. ú. Hartmanice I 0.0.0000 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - zřízení věcného břemene na oozemku v k. ú . Chlum u Hartmanic 0.0.0000 
 7.6.2021  Záměr Města Hartmanice - propachtování části pozemku v k. ú. Hartmanice I 0.0.0000 
 1.6.2021  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 31.5.2024 
 28.5.2021  Opatření obecné povahy - návrh o vydání Národního plánu povodí 31.12.2022 
 30.4.2021  Rozpočtové opatření 2/2021 30.6.2022 
 15.3.2021  Rozpočtové opatření 1/2021 30.6.2022 
 12.1.2021  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v k. ú. Hartmanice II 2.3.2022 
 12.1.2021  Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v k. ú. Kochánov III 2.3.2022 
 4.1.2021  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 3.1.2024 
 4.1.2021  Střednědobý výhled rozpočtu Města Hartmanice do roku 2024 30.6.2022 
 4.1.2021  Schválený rozpočet Města Hartmanice na rok 2021 30.6.2022 
 29.12.2020  Schválený rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2022 
 29.12.2020  Schválený rozpočet ZŠ Hartmanice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 30.6.2022 
 20.11.2020  Nová autobusová linka Praha - Hartmanice 0.0.0000 
 6.10.2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 0.0.0000 
 28.7.2020  Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 17.4.2020  Výstraha - stodůlecký most přes Křemelnou zcela uzavřen 0.0.0000 
 8.4.2020  Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 7.4.2023 
 6.4.2020  Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 1.1.2020  Veřejnoprávní smlouva Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 31.12.2022 
 13.12.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 2.9.2019  Opatření obecné povahy Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství 31.12.2022 
 4.4.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy odchylná od opatření lesního zákona 31.12.2022 
 1.4.2019  Smlouva o poskytnutí účelové dotace 31.3.2022 
 25.5.2018  Ochrana osobních údajů - GDPR 0.0.0000 
 8.3.2018  Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 0.0.0000 
 1.1.2017  8. Rozpočet 0.0.0000 
 30.12.2016  Program rozvoje města Hartmanice 0.0.0000 
 30.11.2015  Výzva vlastníkům nemovitosti 31.12.2023 
 4.8.2015  Rušení daňových pokladen na Územních pracovištích v Horažďovicích a v Sušici 0.0.0000 
 12.12.2014  Předání nové aplikace MPVaK vlastníkům vodohospodářského majetku a žádost o součinnost 0.0.0000 
 18.4.2014  Nemovitosti, jejichž vlastník není zapsaný v katastru nemovitostí 22.4.2024 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky