Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00Kalendář kulturních a společenských akcí


Vzpomínková slavnost Kříž smíření

Začátek:
7.9.2019 10:00
Konec:
7.9.2019
Typ akce:
Náboženství,církev - ostatní
Pořádá:

Místo:
Hartmanice - Zhůří
VZPOMÍNKA NA VZTYČENÍ A POSVĚCENÍ KŘÍŽE SMÍŘENÍ - POSVĚCENÍ DOKONČENÉHO KŘÍŽE

V tento den si připomeneme vztyčení Kříže smíření v místě, kde stávala obec Zhůří u Javorné. Kříž smíření stojí mezi kaplí a pomníkem připomínající padlé, v květnu 1945. V jednom z posledních střetů války zde zbytečně vyhaslo 37 životů.

V sobotu 7. 9. bude posvěcena zcela dokončená stavba Kříže smíření. Stejné heslo jako je ve znaku znaku krajského města Plzeň, IN HOC SIGNO VINCES – V TOMTO ZNAMENÍ ZVÍTĚZÍŠ, se stane součástí i teto stavby.

Kříž smíření je plodem spolupráce neformálního společenství podobně smýšlejících lidí a vstřícnosti Města Hartmanice. Stavba vychází ze středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“. Je koncipována jako štít s křížem umístěným v jejím centru. Kříž je z kamenných kvádrů s volným prostorem ve tvaru kříže uprostřed. Srdce v kříži propíchnuté pěti šípy, vyjadřuje přesvědčení, že řešením problémů je smíření, vzájemná úcta a odpuštění. Do kvádrů ze zadní strany mohou být na přání donátorů jednotlivých kvádrů vkládány jimi určené a dodané artefakty.

PROGRAM SLAVNOSTI:

Součástí slavnosti bude mše svatá s pěveckým doprovodem, věnovaná všem, kteří pomohli vzniku Kříže smíření alespoň svoji návštěvou Kříže. Také osobnostem, které svojí prací zanechali stopu v tomto kraji. Podle tradice, dodržované od počátku budování Kříže smíření, bude celá slavnost ukončena krátkými proslovy těch účastníků, kteří budou mít přání promluvit k zúčastněným.!

Na místo slavnosti je mimořádně povolen vjezd motorových vozidel. Slavnosti se tak mohou zúčastnit všichni, kteří se zúčastnit chtějí.

Veškeré informace o možnostech vložení „svých“ artefaktů do Kříže,možných příspěvků na instalaci a údržbu Kříže i jeho okolí je možno získat:

kontakty: www.krizsmireni.cz

Ing. Kamil Kosturik tel: +420 603 806 302