» Úvodní stránka » Městský úřad  » Dokumenty  » dokument
 

Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00Oznámení zemědělcům

Ministerstvo zemědělství, Odbor Zemědělská agentura Klatovy upozorňuje všechny subjekty, které hospodaří na zemědělské půdě vedené v evidenci LPIS a  které se rozhodnou žádat o některou z plateb na tyto pozemky, že v letošním roce se podává tzv. JEDNOTNÁ ŽÁDOST, která sdružuje platby SAPS, LFA, Natura 2000, Top-Up, EP, AEO-HRDP, AEO-EAFRD. Žádosti jsou dle požadavků zájemců vygenerovány předvyplněné vč. mapových podkladů přímo na Zemědělské agentuře Klatovy, nejsou rozesílány předem. Formuláře žádostí si mohou žadatelé také vytisknout sami z Portálu farmáře na základě vlastního přístupu a hesla.
Řádný termín pro podávání žádostí je do 15.5.2008. Odbor Zemědělská agentura Klatovy oznamuje zemědělcům, že generování žádostí i jejich přijímání provádí každý den v době od 8,00 hod do 17,00 hod. Generování žádostí a jejich příjem bude provádět také v soboru dne  3.5.2008 a 10.5.2008 vždy od 8,00 hod do 14,00 hod.