» Úvodní stránka » Městský úřad  » Dokumenty  » dokument
 

Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pátek 8:00 - 12:00PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

ZVEŘEJŇUJE
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce MŽP a na úředních deskách městských a obecních úřadů, jejichž územního obvodu se návrh týká. Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit - viz přílohy
Dokumenty ke stažení


 
293227783_2_Navrh_OOP_CZ03.pdf
20.7.2015 10:07:18  (549kb)
293227783_1_PZKO_CZ03_final_JA.compressed.pdf
20.7.2015 10:07:17  (7.50Mb)
293227783_0_Vyhlaska_OOP_CZ03.pdf
20.7.2015 10:07:16  (285kb)