» Úvodní stránka »   
 

Interaktivní mapa města a okolí
Interaktivní mapa města a okolí česky        německy
RinchnachPartnerská obec (Německo)
Partnerská obec (Německo)

Affoltern im EmmentalPartnerská obec (Švýcarsko)
Partnerská obec (Švýcarsko)


 

Městský úřad Hartmanice
Hartmanice 75
342 01  Sušice
IČ: 255467
DIČ: CZ00255467
bankovní spojení: 0822577319/0800

telefon: 376 593 218
fax: 376 593 239

podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz

ID datové schránky: mknbxxv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 - 17:00

 Projekt 'Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice'
   Město Hartmanice oznamuje

31.10.2019
Projekt ,,Vintířova stezka''
...
25.4.2017
Projekt ,,Nový dopravní automobil pro JSDH Města Hartmanice''
...

20.11.2020
Nová autobusová linka Praha - Hartmanice
Každou neděli nově vyjíždí autobusová linka z Prahy do Hartmanic.   Z Prahy v 9.00, zpět z Hartmanic ve 13.15.   ...
20.11.2020
Autobusová doprava přes Hartmanice
Od 30. listopadu dojde k obnovení běžného provozu autobusové dopravy.  Kontakt:POVED s. r. o. ...
6.11.2020
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2021
podle § 131 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016Sb. v platném znění formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53,,ZZVZ'' ...
29.10.2020
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka el. energie pro město Hartmanice
...
27.10.2020
Úřední hodiny Městského úřadu Hartmanice od 12.10.2020
...
27.10.2020
Důvody přijímání opatření proti šíření nákazy
...
22.10.2020
Městská knihovna a informační středisko Hartmanice od 22.10.2020 vzhledem k aktuálním nařízení vlády až do odvolání zavřeno
...
21.10.2020
Doporučení České lékárnické komory - zajištění léků během karantény
...
19.10.2020
Informace k autobusovým spojům od 19.10.2020
Kompletní jízdní řády můžete najít na www.portal.idos.cz v sekci autobusová doprava po zadání názvu Vaší obce. Z provozních důvodů i z důvodu náběhu nového systému ...
30.9.2020
ZMĚNA ordinace MUDr. Jona po dobu jeho nepřítomnosti
...
22.9.2020
Odběry krve v Sušici ve 4. čtvrtletí
...
18.8.2020
Integrované šetření v zemědělství
...
17.4.2020
Výstraha - stodůlecký most přes Křemelnou zcela uzavřen i pro pěší z důvodu havarijního stavu spodní konstrukce
...
17.3.2020
KORONAVIRUS - opatření vlády, opatření Městského úřadu Hartmanice a další opatření
...