Hořejší Těšov

Víska 3 km severozápadně od Hartmanic.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1428. K Hořejšímu Těšovu patřila také částečně zaniklá samota Bezděkov, kde v roce 1930 stálo 10 domů a kde bydlelo 58 obyvatel.

Počet obyvatel: 16 (k 1. 8. 2022)


Mapa