Mochov, stromořadí památných modřínů

Mochov je malá osada ležící 5 km severozápadně od Hartmanic.

První písemná zmínka o osadě Mochov pochází již z roku 1336. V roce 1494 se u Mochova rozhořela jedna z prvních sklářských hutí na Šumavě.

Vyráběla tzv. lesní sklo, které je specifické nazelenalou barvou a bublinkami. Předpokladem pro vznik sklárny byl dostatek dřeva a křemene v okolí. Nazelenalý odstín je dán obsahem oxidu železa obsaženým ve sklářském písku.

Osada Mochov je zajímavá i stromořadím památných stromů. Podél cesty je vysázeno krátké stromořadí modřínů opadavých. Z původní šesti byl jeden strom v roce 2006 pokácen. Stáří stromů je odhadováno na více než 150 let, obvody kmenů se pohybují od 370 do 430 cm, výška od 15 do 23 m (údaje z roku 2016). Jedná se o jedny z nejmohutnějších modřínů v Česku.

Modříny jsou státem chráněny jako krajinná dominanta.

Nedaleko modřínů roste na soukromém pozemku i více než stoletý jilm habrolistý. Po rozlomení byl však v roce 2022 vyňat ze seznamu chráněných stromů.

Od osady je nádherný výhled do údolí Pstružného potoka a na šumavské vrcholy. Mochovem vede značená Farmářská naučná stezka a zelená turistická značka.

Procházku plnou úžasných výhledů z Keplů nebo Staré Huti do Mochova (spojenou třeba s návštěvou Horního Kochánova) lze jednoznačně doporučit. V okolí Mochova se nacházejí stopy po těžbě křemene a zlata.
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa