Horská synagoga Hartmanice

Nejvýše položená synagogu v Česku, významné kulturní centrum regionu. Jedna z mála dochovaných šumavských synagog, kterých bylo před sto lety v regionu okolo šedesáti.

O stavbě synagogy rozhodla hartmanicko-kundratická židovská obec v roce 1881 a už v roce 1884 využívalo nově postavenou synagogu téměř 200 židovských obyvatel z Hartmanic a okolí.

Domek napravo od synagogy sloužil jako židovská škola a byt rabína.

V roce 1938 nacisté synagogu uzavřeli a přeměnili ji na truhlářskou dílnu. Celý štít nad hlavním průčelím byl stržen a bylo provedeno mnoho dalších necitlivých úprav.

Postupná devastace synagogy pokračovala i po válce, krom jiného sloužila i armádě jako sklad pneumatik. Stavba byla v 80. letech určena ke zboření, naštěstí se tak do listopadu 1989 nestalo.

Zdevastovaná synagoga byla navrácena Židovské náboženské obci v Plzni a ta ji nabídla k odprodeji. Majitelé se měnili, nutné opravy neprobíhaly. V roce 2002 zakoupil stavbu pražský vydavatel a novinář Michal Klíma, který pro účel její obnovy založil občanské sdružení Památník Hartmanice.

V roce 2006, byla synagoga slavnostně znovuotevřena.

V synagoze jsou ke shlédnutí zajímavé expozice:

  • Expozice o česko-německo-židovském spolužití na Šumavě.
  • Vesnice na Šumavě zlikvidované komunisty po roce 1948.
  • Osudy židovské obce a synagogy v Hartmanicích.
  • Šumava na starých fotografiích ze sbírky Pavla Scheuflera.
  • Historie a rekonstrukce synagogy
V synagoze se pravidelně konají koncerty, přednášky a divadelní představení.
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa