Vintířova skála a kaple, Březník

Ke kříži na vrcholu Vintířovy skály, která tvoří špičku hory Březník (1006 m n.m.), vystoupáme po do skály vytesaných žulových schodech. Vyhlídka dříve nabízela nádherný výhled do údolí Otavy, na pohraniční hřebeny Šumavy i Brdy. Kvůli vzrostlým stromům je rozhled minimální, přesto jde o místo, kde je možné téměř v korunách stromů v klidu relaxovat.

Pod skalou se roku 1040 v poustevně ve skalní jeskyni usadil mnich Vintíř (Günther), člen mocného durynského rodu hrabat ze Schwarzburgu, příbuzný německého císaře Jindřicha II. I přesto se díky svému vlivu a znalosti slovanských jazyků se Vintíř zasloužil o smír mezi českým knížetem Břetislavem a císařem Jindřichem III. Po jeho smrti v říjnu 1045 dal kníže Břetislav svolení k uložení jeho ostatků v Břevnovském klášteře.

Pod skalou byla vybudována dřevěná poutní kaple, která byla v 19. století nahrazena kaplí zděnou. Ještě ve 30. letech 20. století se k Vintířově skále konaly poutě českých a německých starousedlíků.

Kaple i jeskyně, kde žil poustevník Vintíř, byly v 50. letech 20. století odstřeleny armádou, území se stalo součástí vojenského újezdu Dobrá Voda.

V roce 1992 byla za přispění členů spolku sv. Vintíře z bavorského Rinchnachu a města Hartmanice kaple opětovně postavena v původní podobě a 11. října 1992 byla vysvěcena. Obnoveny byly tesané schody na vrchol skály i vrcholový kříž.

Vedle kaple je umístěna kamenná deska, pod kterou leží urna s popelem Josefa Karla Haška, majitele řady nemovitostí na Hartmanicku. Dr. Hašek byl pražský bankéř, pocházející z rodiny spolumajitele pražského nakladatelství Melantrich, po emigraci v roce 1948 působil v USA i jako viceprezident International Bank of Washington a člen krajanských sdružení. Dcera Eliška Coolidge Hašková pracovala v Bílém domě.

Jak se sem dostat:

Z Hartmanic po Vintířově stezce (modrá a zelená značka) – cca 4,5 km. Cesta vede přes Dobrou Vodu a zaniklou osadu Pustina s troskami hájenky, kterou obýval legendární MUDr. Zdeněk Kostrouch, doktor na koni.

Z Dobré Vody je trasa dlouhá cca 1,7 km, podobně z parkoviště u Chaty Rovina.

Březník je jedním z cílů v rámci Hartmanického výletního okruhu.

Zajímavý výlet je možné naplánovat i z Prášil (přes zavřený/nezavřený most v Stodůlkách či přes Vysoké Lávky) nebo z Rejštějna.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa