Kochánov (Horní Kochánov)

Horní Kochánov (německý název Ober-Kochet) byl sídlem významné královácké rychty Kochánov. První písemné doklady se dochovaly až ze 17. století, oblast byla nepochybně už na začátku 16. století.

Králováci získali za ochranu hranic výsady, které z nich učinily svobodné poddané s právem vlastní samosprávy. Byli formálně podřízeni přímo králi.

V roce 1613 měla rychta Kochánov 17 usedlostí, o sto let později v roce 1713 pak 23 usedlostí a o dalších sto let později 38 usedlostí. Rozsáhlé správní území zahrnovalo např. Keply, Mochov, Žežulku, Busil, Karlov, …

Dolní Kochánov byl naopak vždy obcí poddanskou, první písemná zmínka je už z roku 1294.

Podle sčítání lidu z roku 1930 žilo v katastru obce 499 obyvatel, spolu s Dolním Kochánovem pak 526 obyvatel, v naprosté většině se jednalo o obyvatele německé národnosti.

Poválečný odsun občanů starousedlíků (německé národnosti) se dotknul téměř všech obyvatel Kochánova, prázdná stavení byla dosídlena Volyňskými Čechy a Slováky z Maďarska a Rumunska. Ale i ti postupem času z drsného kraje odešli a celá oblast se téměř vylidnila. Ve 21. století se však kraj pomalu probouzí. V roce 2011 je v Kochánově hlášen trvalý pobyt 4 obyvatel.

Kaple Panny Marie Lurdské byla vysvěcena v srpnu 1931. Po návratu z bojišť 1. světové války ji vystavěl Johann Leroch, hospodář v Horním Kochanově. Pouť věřících ke kapli se koná vždy poslední neděli v květnu. Roku 1991 byla kaple ve spolupráci německých a českých věřící zrenovována.

Místu, kde se kaple nachází se říká „U Zajíčků“. Zajímavostí je, že téměř všechny statky v oblasti mívaly před válkou i české nebo počeštěné označení a i mnozí místní obyvatelé používali počeštěné varianty svých příjmení („U Solů“, „U Kolářů“, …).

Z Horního Kochánova se otevírá překrásný výhled na Sušicko, vidět jsou i vrcholy Brd.

Jak se tam dostanete:

Mezi osadou Keply a Petrovicemi u Sušice vede úzká a v téměř celé délce asfaltová cesta. Je po ní vedena i celotrasa a modře značená turistická trasa. Z Keplů je cesta dlouhá 2 km, vhodná pro turisty, cyklisty a s opatrností i motoristy.

Kochánov je jedním ze zastavení značené Farmářské stezky z Petrovic. Zajímavý cyklovýlet je možné naplánovat i z Hartmanic, Hlavňovic či Javorné.
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa