Dobrá Voda u Hartmanic

Německý název: Gutwasser

Známé poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí civilistům nepřístupné správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda.

Historie osady Dobrá Voda sahá údajně až do dávných pohanských dob. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1602.

Nedaleko Dobré Vody, pod vrcholem hory Březník, žil od roku 1040 a v roce 1045 zemřel benediktinský mnich, poustevník sv. Vintíř (Günther). Osobnost evropského významu, misionář a diplomat.

Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě původní dřevěné kaple baron František Karel Villani.

Od padesátých let minulého století kostel chátral, sloužil armádě jako skladiště, zmizel oltář, varhany, vnitřní výzdoba i lavice.. Naštěstí jej nepotkal stejný smutný osud jako mnoho jiných kostelů na Šumavě a nebyl zbořen.

Kostel byl opraven a znovu vysvěcen u příležitosti 950. výročí od úmrtí sv. Vintíře v roce 1995 a to díky významné pomoci bývalých rodáků z Dobré Vody.

V roce 2001 vytvořila známá místní sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová unikátní skleněný oltář se scénou Ukřižování a vyobrazením světců středoevropského prostoru v čele se sv. Vintířem. Jedná se o třídílný reliéf o rozměrech 4,5 × 3,2 m a hmotností téměř 4 tuny. Dílo navazuje na tradici zpracování skla na Šumavě.

Interiér kostela je dále doplněn o skleněnou Křížovou cestu, skleněný ambon (řečnická tribuna), oltářní stůl a Betlém.

U kostela se nachází pramenná kaple nad studánkou (údajně) léčivé vody, pro kterou si jezdí lidé z širokého okolí.

V rodném domě Dr. Šimona Adlera, významného rabína, pedagoga a učence, bylo vybudováno muzeum – pobočka Muzea Šumavy. Dr. Šimon Adler byl popraven v roce 1944 v Osvětimi. Část expozice připomíná 25 měst a obcí z regionu, kde před válkou existovaly židovské komunity a představuje zlikvidované i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd. Jedna z expozic je věnována sv. Vintíři.

 

 

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa