Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2021