Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy odchylná od opatření lesního zákona

podle ustanovení § 49 odst. 2 písmene e) zákona č.289 / 1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 171 a násl. zákona č.500 / 2000 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů