Projekt Vintířova stezka

Projektu č. 255 Vintířova stezka byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. a s námětem mnicha Vintíře, při níž budou využity, propojeny a obnoveny stávající turistické trasy na české i bavorské straně. Součástí projektu, jehož je Město Hartmanice partnerem, bylo také zhotovení expozice o svatém Vintíři, vhodně začleněné do prostor Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.