Projekty

Projekt Hartmanice – energetická koncepce

Dotace z projektu je určena na zpracování místní energetické koncepce města Hartmanice, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie.

Projekt Vintířova stezka - spolufinancován z prostředků EU z Programu přeshraničníspolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Projekt Vintířova stezka

Projekt Vintířova stezka - spolufinancován z prostředků EU z Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Projekt Mechanizace pro lesní práce v lesích města Hartmanice