Veřejná zakázka č. 1/2012 – „Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice“

Zjednodušené podlimitní řízení. Lhůta pro podání nabídek do: 2.11.2012 do 8,00h.. Předpokládaná hodnota 1.300.000,- Kč bez DPH.

Dokumenty ke stažení