Úřady, instituce, spolky

Ordinace lékařů, kontakty na zdravotnická zařízení
Aktuality, otevírací doby, nabídka propagačních předmětů
Poskytujeme pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiže
Skautský oddíl. Součást skautského střediska Vydří stopa Sušice.
Ochotnický spolek oživený v roce 1995 a navazující na předválečnou tradici ochotnického divadla v Hartmanicích
Hasiči Hartmanice. Zásahy, události, činnost, upozornění a mnoho dalších důležitých informací z našeho města a okolí.

Školství

Třídy, fotogalerie, dokumenty
Informace o škole a organizaci školního roku.

Regionální rozvoj

Město Hartmanice je členem níže uvedených skupin a spolků, v jejichž rámci se podílí na regionálních projektech rozvoje venkova.

Mikroregion Střední Pošumaví      Turistická oblast Pošumaví     Místní akení skupina Pošumaví