Projekt Vintířova stezka

Na projekt č. 255 Vintířova stezka budou poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Vznikne naučná stezka s námětem mnicha Vintíře, při níž budou využity, propojeny a obnoveny stávající turistické trasy na české i bavorské straně. Součástí projektu, jehož je Město Hartmanice partnerem, bude také zhotovení expozice o svatém Vintíři, vhodně začleněné do prostor Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.