Gsenget

Osada Gsenget byla založena v roce 1772 hrabětem Kinským pro zajištění potaše pro sklářskou výrobu. Byla součástí katastrálního území Prášil 4 km vzdálených Prášil. V době svého největšího rozkvětu měla spolu se sousedními Horními a Dolními Ždánidly 25 domů a mlýn.

Po roce 1945 museli původní obyvatelé odejít. Osada byla přejmenována na dnes už zapomenuté Pomezí. Po vzniku hraničního pásma byla zlikvidována. Zbytky stavení jsou zde patrné dodnes.

Turistický hraniční přechod Gsenget je vzdálený 4 km od Prášil. Hranice s Bavorskem je zde tvořena tokem Prášilského potoka, jehož břehy spojuje v roce 1997 obnovený Frischův most.

Rodina Frischova žila ve stavení vedle mostu už od roku 1772 (od založení osady) a do těchto míst přišla z Frischwinkelu – Brčálníku u Hojsovy Stráže. Živili se obchodem se dřevem a jeho dopravou. Frischovi byli i majiteli hospody na hranici.

Přechod je součástí tzv. Vintířovy stezky, která spojuje bavorský klášter Niederaltaich s Vintířovou skálou u Hartmanic, Mouřencem, Sušicí, Horažďovicemi a Prahou. Stezka kopíruje jednu z nejstarších obchodních stezek a prochází místy působení poustevníka Gunthera - Vintíře, kterého tradice charakterizuje jako společného světce Čechů a Němců, misionáře, diplomata a mírotvorce.  


Mapa