Hartmanický výletní okruh

Délka:10,5 km

Nádherná vycházka okolím Hartmanic začíná na hartmanickém náměstí. První polovina cesty vede po česko-bavorské Vintířově stezce, která propojuje významná místa spjatá se středověkým mnichem a poustevníkem svatým Vintířem.

Z náměstí tedy vyjdeme po modré turistické značce ke kostelu sv. Kateřiny a stoupáme po svahu vrchu Hamižná až nad městečko, ke staré soumarské kapliče. Z těchto míst se otevírá krásný výhled na Hartmanicko a Sušicko.

Modrá turistická značka nás vede lesem až k osadě a poutnímu místu Dobrá Voda. Kostel sv. Vintíře se pyšní unikátním skleněným oltářem místní výtvarnice Vladěny Tesařové. Romantické duše ocení i atmosféru přilehlého hřbitova.

V sousedství kostela stojí kaple s pramenem železité vody, která byla v minulosti považována za léčivou.

V rodném domě významného rabína, pedagoga a učence Dr. Šimona Adlera je zpřístupněna muzejní expozice Muzea Šumavy.

Od studánky stoupáme po modré značce až k místům, kde stávala sklářská osada Pustina (Einöde). Jediným pozůstatkem zlikvidované osady a sklárny je knížecí hájenka Pustina. Hájenka připomínající zámeček byla obydlená ještě v 90. letech minulého století.

Za první republiky se na Pustině vytvářela československá politika, častým hostem zde byl i prezident Edvard Beneš. Stavbu před likvidací zachránil v roce 1964 legendární šumavský doktor MUDr. Kostrouch, známý jako doktor na koni, který díky svým kontaktům stavbu získal. A odsud objížděl své pacienty v širokém okolí na koni. Vstup do silně zchátralé a rozpadající se budovy rozhodně nedoporučujeme. Jednak hrozí vysoké riziko úrazu a jednak vstupujeme do objektu soukromého vlastníka.

Od hájenky se po modré VRÁTÍME cca 100 metrů na rozcestí a pokračujeme polní cestou po zelené turistické značce a k rozcestí Pod Březníkem. Odbočíme do lesa a stoupáme až ke kapli sv. Vintíře.

Německý benediktinský mnich Vintíř, bratranec bavorského vévody a pozdějšího římského císaře Jindřicha II., zde v poustevně v závěru svého života žil a 9. října 1045 zemřel.

Zděná kaple byla postavena na místě poustevny v 19. století, v 50. letech byla armádou odstřelena a v roce 1992 opětovně postavena za přispění členů spolku sv. Vintíře z bavorského Rinchnachu a obyvatel Hartmanic.

Po kamenných schodech opatrně vystoupáme na vrchol Březnické skály a ke kříži na vrcholu Březník (1006 m n.m.). I když je na mapě značeno vyhlídkové místo, stromy postupně vyhlídku zakryly.

Vrátíme se po stejné cestě lesem k rozcestí Pod Březníkem a pokračujeme po zelené. Jsme odměněni nádhernými výhledy na Sušicko. U chaty Rovina může využít možnost se občerstvit.

Klesáme po žluté značce směr zámek Karlov.

Na místě původní usedlosti zde začátkem 19. století začal v průběhu několika desetiletí budovat tehdejší rakouský ministr železnic Henschl se malý zámek. Konečnou podobu získal zámek v roce 1868. Kaple s cibulovitou bání a kašna v parku byla postavena roku 1898. Objekt a celý (vojenský) areál je nepřístupný, dostanete se pouze ke kapličce, zámeček zůstane skryt vašim pohledům.

Po žluté pokračujeme do Pekelského údolí a po asfaltové (ale málo frekventované) cestě se vrátíme do Hartmanic, cestou se kocháme výhledy.

Na cestě jsou umístěny dětské hrací prvky. Potěší ale i dospělé.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Výškový profil