Osobnosti spojené s Hartmanicemi

Svatý Vintíř

* Kolem roku 955 v Duryňsku
† 9. 10. 1045 Březník (Dobrá Voda u Hartmanic)
Poustevník a benediktinský mnich, podnikal misijní cesty a účastnil se aktivně politického života. Byl příbuzným knížete Břetislava I., v údolí potoka Rinchnach v Bavorsku založil klášter, osvědčil se jako prostředník v diplomatických jednáních mezi českými a německými panovníky.

Karel Maria Drahotín Villani

* 23. 1. 1818 Sušice
† 24. 3. 1883 Střížkov u Benešova
Baron, básník, od roku 1855 majitel Kundratic. Byl druhým zástupcem Sušicka na Slovanském sjezdu v Praze v roce 1848 a velitelem "Svornosti", spolku národní obrany. Napsal několik básnických sbírek v obrozeneckém duchu, jeho píseň "Vystěhovalec" znárodněla jako "Zasviť mi ty slunko zlaté".

JUDr. Josef Ambrož Gabriel

* 4. 12. 1820 Loučová u Hartmanic
† 6. 9. 1916 Bechyně
Spisovatel, dlouholetý starosta města Sušice. V roce 1848 byl zvolen do Svatováclavského výboru a členem výboru a sekretářem politického spolku Slovanská Lípa. Byl přítelem K. Havlíčka Borovského, nakladatelem spisů V. K. Klicpery a ctitelem Boženy Němcové. V letech 1856-1874 žil na zámku v Loučové u Hartmanic, která se tak stala obrozeneckým střediskem vítajícím J. K. Tyla, J. Kašku, J. V. Friče, bratry Náprstky a řadu dalších osobností naší kultury. Na Loučové pobýval Karel Strakatý, první zpěvák Tylovy a Škroupovy písně Kde domov můj.

PhDr. Emanuel Šimek

* 3. 4. 1883 Vatětice u Hartmanic
† 16. 6. 1963
Významný badatel prehistorie, profesor na univerzitě v Brně. Vracel se k pravěku rodného kraje řadou terénních průzkumů i odborných studií.

Dr. Šimon Adler

 

* 15. 3. 1884 Dobrá Voda u Hartmanic
† 11. 7. 1944 koncentrační tábor Osvětim-Birkenau
Židovský učenec a rabín, vystudoval teologii, rabínský seminář, historii a filozofii, doktorát získal na univerzitě v Basileji. Působil jako rabín, matrikář a archivář. V roce 1928 byl jmenován do komise památkářů, později napsal několik studií o právech Židů v českých dějinách.

JUDr. Václav Hrabánek

* 1915 Terst
† Kašperské Hory
Malíř neprofesionál, který obnovil šumavskou tradici svatých obrázků malovaných na skle. Od tradičního vyobrazení světců se dopracoval k rozsáhlým kompozicím s množstvím postav vyvedených tradiční lidovou technikou. Jeho obrázky dnes zdobí nejen místní kapličky a kostely, ale objevují se i ve sbírkách muzeí, na výstavách i v soukromých sbírkách.

Eliška Coolidge-Hašková

* 1941 Praha
Patří mezi deset českých žen, které se od roku 2003 mohou pochlubit titulem Významná česká žena ve světě. Eliška Hašková odešla z Československa po nástupu komunistů k moci. V USA vystudovala diplomacii a osmnáct let pracovala po boku pěti amerických prezidentů (Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter) nejprve jako asistentka, později jako ředitelka Úřadu prezidentských zpráv. Potom působila devět let na americkém ministerstvu zahraničí. Po návratu do vlasti jí byl v restituci vrácen zámek v Kundraticích a další nemovitosti. V současné době žije střídavě v Kundraticích a v Praze, kromě jiných aktivit, vyučuje na Diplomatické akademii.

Vladimíra Tesařová 

* 1958
Sklářská výtvarnice, autorka skleněného oltáře a křížové cesty, které vytvořila pro kostel sv. Vintíře, pochází ze Zbraslavi, nyní žije střídavě v Dobré Vodě. Se skleněnými plastikami větších rozměrů má zkušenosti, zhotovila již několik takových reliéfů pro nejprestižnější bankovní domy v Praze. Vystudovala Umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Už během studia byly její práce prezentovány na výstavách v Japonsku, USA, Kanadě i v Evropě, úspěch sklidila na EXPO Sevilla ´92. Vystavuje zejména v pražských galeriích.