Vatětice, kaple Panny Marie Bolestné

Vatětice (německý název Wattetitz) byly dříve významnou střediskovou obcí, nyní jsou malou a téměř zaniklou osadou, která v posledních letech opět ožívá. Vatětice jsou vzdáleny 3 km od Hartmanic.

První písemná zmínka o Vatěticích pochází z roku 1540. V roce 1644 (tedy o sto let později) je zde zmiňován zámeček (tvrz), panský zemědělský dvůr, mlýn a pila.

Kolem roku 1740 (tedy o dalších sto let později) ve Vatěticích fungoval pivovar, hospoda, ovčín, papírna, sklárna u Wunderbachu.

Na začátku 18. století byla ve Vatěticích postavena kaple Panny Marie Bolestné.

V roce 1832 koupil Vatětice Emanuel Müller. Panský statek prosperoval a hospodařil na třech dvorech – Vatětice, Palvinov a Štěpanice. Sídlo statku přesídlilo v polovině 19. století do nedalekého Palvinova. Od roku 1853 fungoval v obci lihovar.

Od roku 1850 měly Vatětice status samostatné obce s vlastním starostou a zastupitelstvem. Pod Vatětice spadaly sousední vísky Nové Městečko, Velký Radkov, Rajsko s kostelem sv. Mořice, samota Wunderbach a Annín.

Rod Müllerů vlastnil velkostatek od roku 1832 až do roku 1945, kdy byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován a přešel pod národní správu. Poválečný odsun naprosté většiny původních obyvatel kraj těžce zasáhl.

Mezi lety 1945 a 1950 byl zbourán vatětický zámeček, v 70. letech byla zbourána i kaple Panny Marie Bolestné. Pivovar a lihovar sloužily jako stáj pro dobytek, hospodářské budovy postupně zchátraly, mnohé obytné domy se proměnily v hromadu suti.

V roce 1900 žilo ve Vatěticích 91 obyvatel (v naprosté většině německé národnosti), v roce 2001 pouhých 5 obyvatel.

V roce 2011 zakoupil areál statku pražský podnikatel Jakub Vinčálek, který začal s postupnou obnovou.

V září 2017 byla vysvěcena znovupostavená kaple Panny Marie Bolestné. Na její stavbu byl z části použit původní materiál z kaple, který byl shrnutý do místního rybníka.

V interiéru kaple je umístěn skleněný oltář z dílny známé sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové, žijící na nedaleké Dobré Vodě. V kapli jsou slouženy příležitostné mše a akce.

Vatětice postupně ožívají. Podle serveru rozhlas.cz se velmi pochvalně o proměně Vatětic vyjádřila i paní Renata Roither z rodiny Müller, která ve Vatěticích vyrůstala a jejíž rodina do roku 1945 statek vlastnila.

V okolí Vatětic roste velké množství památných stromů.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa