Ohlédnutí za tradičním setkáním u kapličky sv. Martina na Paštích

Na 200 účastníků se sešlo v sobotu 12. 11. 2022 ve 12 hodin u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích. Letošní, již jedenácté setkání, bylo obzvláště slavnostní, protože spolek Šumavské cesty, který jej tradičně pořádá, oslavuje 10. let od svého založení.

O velikém zájmu o tuto akci svědčilo parkoviště u Dobré Vody, které bylo 2,5 hodiny před zahájením zcela zaplněno.

Pro účastníky z Plzně byla zajištěna doprava autobusem. Pro všechny, kdož se vydali z Dobré Vody na Paště a pěší trasa 14 km jim připadala náročná, zorganizovaly Šumavské cesty bezplatnou dopravu mikrobusem. U kapličky nenechali nikoho žíznit ani hladovět a připravili poutníkům občerstvení

Slavnostní setkání zahájili představitelé spolku Jana Kolářová a Pavel Bečvář. Z rekapitulace činnosti za uplynulý rok a plánu na rok příští se přítomní kromě jiného také dozvěděli o postupu úpravy nedalekého pietního místa kaple sv. Šebestiána na bývalých Stodůlkách, na kterém se aktivně podílí (viz třetí fotografie).

Následovalo vyhodnocení fotografické soutěže o sérii 4 snímků neoblíbenějšího místa na Šumavě ve čtyřech ročních obdobích.

Na závěr promluvil všem „z duše“ i „do duše“ farář Jenda Kulhánek

Perfektně zorganizované setkání vyvrcholilo v Dobré Vodě pohoštěním v Domě sv. Vintíře, kde se členky spolku Šumavské cesty skvěle zhostily rolí servírek. Odpolední bohoslužba a podvečerní koncert Ireny Budweiserové v kostele sv. Vintíře byly důstojným zakončením tohoto slavnostního dne.

(c) Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ