Hůrka (Hurkenthal), kaple sv. Kříže

Hůrka (Hurkenthal) je zaniklá šumavská osada. Založil ji roku 1732 majitel skláren Georg Christoph Abele. Místu se také říkalo Česká Huť.

Přibližně o 30 let později byla nedaleko založena nová sklárna – Nová Hůrka. Původní obec dostala označení Stará Hůrka (Althurkenthal).

V roce 1789 byl v Hůrce postaven kostel sv. Vincence Ferrerského a o třicet let později byla nedaleko vystavěna hřbitovní kaple sv. Kříže (viz níže).

Ve Staré Hůrce žilo kolem 200 obyvatel, sklářů, sklářských pomocníků, lesních dělníků. Před 2. světovou válkou se Hůrka a okolí stalo oblíbeným výletním místem. Poblíž se totiž nachází nejmenší šumavské ledovcové jezero Laka. Stával zde zámeček, hotel U jezera Laka, hostinec, pošta, dva mlýny a lesovna.

Po II. světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno, noví osídlenci museli z Hůrky odejít v roce 1952. Obec byla začleněla do vojenského újezdu Dobrá Voda a stejně jako většina okolních obcí zcela zničena. Ze staveb se dochovala jen hřbitovní kaple sv. Kříže, která údajně sloužila jako pozorovatelna.

Hřbitovní kaple sv. Kříže

Kapli sv. Kříže nechal postavit roku 1820 Jiří Kryštof Abele jako rodinnou hrobku. Jako první zde byla pochována v roce 1832 Marie Zuzana Hafenbrädlová, vdova po majiteli bavorské Železné Rudy. V kryptě bylo pohřbeno 26 členů sklářských rodin Hafenbrädelů a Abelů. K nim patřil i otec Karla Klostermanna. Dřevěné rakve měly horní část prosklenou, aby bylo vidět na mumie těl, které byly často ozdobeny i velmi vzácnými šperky.

Kaple ve zdevastovaném stavu přečkala i likvidaci obce, neb se hodila jako pozorovatelna. Všech 23 mumifikovaných těl bylo v roce 1952 přibito na prkna a rozstříleno pohraničníky. Údajně došlo i na tanec s mrtvými, neověřené zprávy hovoří o neznámé kožní nemoci a úmrtí jednoho z pohraničníků.

Současnost

V dnešní době je už hřbitovní kaple opravena a v roce 2003 byla znovu vysvěcena.

Do věže zavěšen Zvon smíření. Jeho provaz je vyveden ven a každý si může zvon rozeznít na smíření mezi lidmi.

V roce 2011 byla v kapli umístěna skleněná socha Ježíše Krista s trnovou korunou z hraničního drátu od šumavské sochařky Vladimíry Tesařové.

V 90 letech bylo opraveno i torzo kostela sv. Vincence Ferrarského a pietně byly upraveny i zbytky hřbitova.  V místě je instalována deska na paměť zastřelených při pokusu o překročení státní hranice.

Pamětníkem pohnuté historie obce je chráněné stromořadí lip a javorů - Hůrecká alej

Jak se sem dostaneme:

Výchozím bodem je Nová Hůrka, po modré turistické trase (i cyklotrase) je Hůrka vzdálena asi 2,5 km. Místo přibližně v polovině cesty k jezeru Laka.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa